new-logo

Тест: Именителен падеж упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж стои подлогът?
2
Допълнете правилото.
 • Подлогът и сказуемото се съгласуват по ........... и .............
3
Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът стои след сказуемото.
 • Am Mittwoch fährt meine Klasse nach Varna.
4
Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът е съществително име с неопределителен член.
 • Heute essen die Kinder eine Gemüsesuppe.
5
Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът е лично местоимение.
 • Sie verstehen die Grammatik nicht.
6
В кои изречения подлогът е съществително име?
7
Изберете правилната форма на глагола trinken за всяко изречение.
8
Свържете частите на изреченията.
9
Свържете с подходящата форма на определителния член.
10
В кое изречение подлогът е в множествено число?
11
Свържете частите на изреченията.
12
В кой пример неопределителният член е употребен грешно?
13
Поправете изречението, като поставите подлога на правилното място.
 • Morgens esse Obst ich.
 • Не пропускайте точката в края на изречението.
14
В единствено или множествено число е съществителното име?
 • Изберете подходящия определителен член.
15
Заместете определителния член с подходящата форма на неопределителния член. Ако съществителното име е в множествено число, поставете X.
 • In unserer Küche sind die Waschmaschine, der Tisch, die Mikrowelle und das Sofa.
 

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А1 "Именителен падеж - упражнения" ("Der Nominativ - Aufgaben") може да проверите знанията си за употребата на определителния и неопределителния член в немския език (der bestimmte Artikel und der unbestimmte Artikel) и за мястото на подлога в изречението. Може ли освен това да разпознавате дали подлогът е съществително име или местоимение? Знаете ли каква е формата на неопределителния член в множествено число? Подгответе се перфектно за часовете по немски език и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се