Упражнение: Именителен падеж упражнения


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Именителен падеж - упражнения" ("Der Nominativ - Aufgaben") може да проверите знанията си за употребата на определителния и неопределителния член в немския език (der bestimmte Artikel und der unbestimmte Artikel) и за мястото на подлога в изречението. Може ли освен това да разпознавате дали подлогът е съществително име или местоимение? Знаете ли каква е формата на неопределителния член в множествено число? Подгответе се перфектно за часовете по немски език и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В кой падеж стои подлогът?
5т. 2. Допълнете правилото.
 • Подлогът и сказуемото се съгласуват по ........... и .............
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът стои след сказуемото.
 • Am Mittwoch fährt meine Klasse nach Varna.
5т. 4. Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът е съществително име с неопределителен член.
 • Heute essen die Kinder eine Gemüsesuppe.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
 • В даденото изречение подлогът е лично местоимение.
 • Sie verstehen die Grammatik nicht.
6т. 6. В кои изречения подлогът е съществително име?
6т. 7. Изберете правилната форма на глагола trinken за всяко изречение.
6т. 8. Свържете частите на изреченията.
6т. 9. Свържете с подходящата форма на определителния член.
6т. 10. В кое изречение подлогът е в множествено число?
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. В кой пример неопределителният член е употребен грешно?
11т. 13. Поправете изречението, като поставите подлога на правилното място.
 • Morgens esse Obst ich.
 • Не пропускайте точката в края на изречението.
11т. 14. В единствено или множествено число е съществителното име?
 • Изберете подходящия определителен член.
11т. 15. Заместете определителния член с подходящата форма на неопределителния член. Ако съществителното име е в множествено число, поставете X.
 • In unserer Küche sind die Waschmaschine, der Tisch, die Mikrowelle und das Sofa.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!