logo

Тест: Действие на силите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение е вярно?
2
Силите, които действат на едно тяло, се уравновесяват, ако тялото:
3
За да се уравновесят две сили, те трябва:
4
Автомобил се движи по магистрала и набира скорост от 90 km/h до 120 km/h. Силите, които действат на колата, са неуравновесени.
5
Силите F1= 3N и F2=1N НЕ се уравновесяват, защото:
6
Какъв е ефектът от действието на двете уравновесяващи се сили върху тялото на картинката?
7
Как се движи едно тяло, когато силите, които му действат се уравновесяват?
8
Два отбора теглят въже. Единият отбор тегли по-силно и въжето започва да се движи по посока на по-голямата сила.
  • Кои твърдения са верни?
9
Под действие на гравитационната сила Луната променя посоката на движението си и обикаля Земята. Гравитационната сила, с която Земята действа на Луната, е:
10
Кои от изброените величини се измерват в едни и същи единици?
11
Попълни празните места в изреченията, като използваш речника:
  • уравновесени, неуравновесени
12
Един човек бута гардероб със сила F=13 N, но той остава в покой. Коя е другата сила, която действа на гардероба?
13
Момчето от изображението бута гардероба със сила F = 15 N, но той остава в покой. Колко е силата на триене, с която подът действа на гардероба?
  • Отговора си запиши само с число.
14
Парашутист с маса 70 kg се движи надолу с постоянна скорост. Колко е силата на съпротивление на въздуха, която действа на парашутиста?
  • Отговора си запиши само с число.
15
Космонавт може да се придвижва извън орбиталната станция с помощта на малки двигатели. На изображението са показани четири сили, които тласкат космонавта в различни посоки. В каква посока ще започне да се движи той?
  • Попълни в празното място липсващата буква А, Б, В или Г.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за силите в действие ще тестваш знанията си за сила на реакция на опората и сила на съпротивление на въздуха. Ще си припомниш, че две сили се уравновесяват, ако са изпълнени трите условия – да са приложени към едно тяло, да имат еднакви големини и да действат в противоположни посоки. От този тест ще провериш знанията си за резултатите от действието на уравновесени и неуравновесените сили. Тествай знанията си за силите в действие, попълни пропуските си и най-важното, гарантирай си отлични резултати! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се