Упражнение: Северен централен регион – население и стопанство


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Северен централен регион - население и стопанство" по география за 10 клас ще проверите дали сте усвоили основното за демографската и икономическата ситуация в региона. Ще отговаряте на въпроси, свързани със тенденции и стойности на демографски  и икономически показатели. Ще разберете дали сте усвоили знания за най-важните, отличителни производства в региона. Ще разпознавате туристически обекти в него по снимка. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отличини оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко процента от населението на страната ни живее вСеверен централен регион?
5т. 2. Първото българско защитено географско понятие е:
5т. 3. Главни промишлени специализации на Северен централен регион са производствата на:
5т. 4. От отглежданите земеделски култури в Северен централен регион най-големи площи заемат:
5т. 5. Коя от посочените автомагистрали преминава през Северен централен регион?
6т. 6. Кой демографски процес е характерен за Северния централен регион?
6т. 7. Общото между градовете Лясковец, Свищов и Сухиндол е специализацията им в производството на:
6т. 8. Кои от изброените туристически обекти се намират в Северен централен регион?
6т. 9. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
6т. 10. Кои технически култури се произвеждат в Северен централен регион ?
6т. 11. Попълнете пропуските в текста.
6т. 12. Вярно ли е, че СЦР разполага с енергийни суровини, произвежда електроенергия и задоволява потребностите си от нея?
11т. 13. Кои са тези туристически обекти в СЦР?
11т. 14. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Къде в СЦР се произвеждат следните продукти и стоки?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!