logo

Тест: Северен централен район. Население. Стопанство. Първичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кое място е Северният централен район по брой на населението сред останалите райони в България?
2
Кой от изброените градове е най-голям в Северния централен район?
3
Кое твърдение за полезните изкопаеми в Северния централен регион е вярно?
4
От отглежданите земеделски култури в Северен централен регион най-големи площи заемат:
5
Вярно ли е, че по трудови възможности населението на Северния централен район е с по-високи стойности от средните за страната?
6
Кой демографски процес е характерен за Северния централен регион?
7
В коя административна област са разположени най-големите села в района - Айдемир и Калипетрово?
  • Ключови думи: Русе, Силистра, Велико Търново, Габрово, Разград
8
Кой от изброените фактори НЕ влияе на развитието на земеделието в Северния централен район?
9
Свържи частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: висока, Силистра, ниска, смъртността, неблагоприятна, Велико Търново, стабилна, влошава
11
Кой от изброените фактори има негативен ефект върху развитието на стопанството на Северния централен район?
12
Свържи частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.
13
Територията на област Габрово е 2 023 кв. км. Населението на тази област към 31.12.2020 г. е 105 778 д. Изчисли и запиши каква е средната гъстота на населението.
  • В отговора си запиши само числото, като го закръглиш до десетите.
14
Кое от твърденията НЕ е направено като извод от данните в таблицата?
15
За кои производства са основна суровина следните нерудни полезни изкопаеми?
  • Свържи така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш дали знаеш основното за демографската и икономическата ситуация в региона. Ще отговаряш на въпроси, свързани със тенденции и стойности на демографски показатели. Ще приложиш знанията си за най-важните особености и производства на първичния сектор на стопанството. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отличини оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се