logo

Тест: Градивни частици на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв заряд има атомът?
2
Какво е йон?
3
От кои частици са изградени веществата?
4
От какви частици е изградена готварската сол?
5
Атомът се състои от ядро и ядрена обвивка.
6
Вярно ли е, че молекулата на простото вещество кислород O2 е изградена от 3 атома?
7
Молекулата на водата е съставена от 1 атом водород и 1 атом кислород.
8
Йоните могат да бъдат:
9
От какво са изградени молекулите?
10
Вярно ли е, че атомите и йоните се различават по свойства?
11
В ядрото на хлорния атом има 17 протона. Колко електрона има в електронната обвивка на същия атом?
  • Попълни само числото в празното поле.
12
Изброени са различни по строеж атоми. От кой може да се получи йон, който съдържа 16p+ и 18e-?
13
Атомът на натрия е неутрален и има в строежа си 11p+ и 11e-. За да се превърне в йон, от него се откъсва един електрон e-. Колко електрона има в електронната обвивка на натриевия положително зареден йон?
14
Попълни липсващите думи в текста.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за градивните частици на веществата ще затвърдиш знанията си за атоми, йони и молекули и какво изграждат те. Имаш възможност и да тестваш наученото за разликата между атом и йон, от какво се определя положителният заряд на атомното ядро. Част от този тест по човекът и природата са и свойствата на йоните, молекулите и атомите и ще изясним на какво се дължи разнообразието на веществата в природата. Ще упражниш превръщането на атомите в положително и отрицателно заредени йони. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (216)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се