logo

Тест: Градивни частици на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи градивните частици на веществата.
2
Атомът е изграден от:
3
Атомите и молекулите са електронеутрални (нямат електричен заряд), докато йоните винаги имат заряд.
4
Избери верните твърдения.
5
Избери модела, на който е изобразен атом.
6
Свържи градивните частици на атома с означенията им.
7
Молекулата на водата е съставена от 1 атом водород и 1 атом кислород.
8
Отговори с ДА или НЕ.
9
Броят на протоните е:
10
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: приема, отдава, отрицателен, положителен, различен, еднакъв, по-голям, по-малък
11
Използвай само арабски цифри и попълни броя на протоните за дадените атоми.
12
Атом хлор (със 17 протона в ядрото) приема електрон и се превръща в хлориден йон.
  • Използвай само арабски цифри и попълни празните места в текста.
13
Натриев йон със заряд 1+ има 10 e^- в електронната обвивка.
  • Определи броя на протоните и неутроните в ядрото на натриев атом, ако знаеш, че сумата на протоните и неутроните е 23.
14
Калциевите йони Ca^2^+ са изключително важни за нормалното развитие на човешкия организъм. Калциеви йони се получават, когато калциеви атоми:
15
Дадени са следните признаци:
  • електронеутрални/имат заряд
  • стабилни дълго време/нестабилни дълго време
  • определят свойствата на веществата/не определят свойствата на веществата
  • движат се непрекъснато/не се движат непрекъснато.
  • Използвай подходящи признаци от дадените, за да опишеш полезните за организма магнезиеви йони.
  • Спазвай последователността на признаците от условието.

Описание на теста

Онлайн тест по човекът и природата за 6. клас, с който ще провериш какво знаеш за градивните частици на веществата и ще затвърдиш знанията си за атоми, йони и молекули. Имаш възможност да тестваш наученото за строежа на атомите и от какво се определя положителният заряд на атомното ядро. А има ли разлика между атом и йон? И какви са признаците на йоните, молекулите и атомите? Ще упражниш превръщането на атомите в положително и отрицателно заредени йони. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се