new-logo

Тест: Северен централен район. Географско положение и граници. Природноресурсен потенциал

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за географското положение на Северен централен район е най-пълно и вярно?
2
Коя от изброените области НЕ се включва в Северния централен район?
3
Коя граница на Северния централен район съвпада с транспортен коридор №7?
4
В кои климатични области попада територията на Северния централен район?
5
Как се нарича единственото запазено крайречно езеро у нас, намиращо се на територията на СЦР?
  • В отговора си запиши само името на езерото.
6
Кой от посочените трансевропейски транспортни коридори пресича едновременно Северния централен, Югоизточния и Южния централен район?
7
Кое от твъденията за транспортногеографското положение на СЦР НЕ е вярно?
8
Свържи вида на полезното изкопаемо с неговото находище на територията на Северния централен регион.
9
Кое твърдение за водните ресурси на СЦР е ГРЕШНО?
10
Кое от твърденията за разпространението на почвите в Северен централен регион НЕ е вярно?
11
Подреди ГКПП в Североизточния район от изток на запад.
12
За кой вид географско положение на СЦР се отнасят характеристиките?
13
На картата с цифри са обозначени някои от областите, с които граничи СЦР. Свържи цифрата с името на областта.
14
На картата с цифри са обозначени водни обекти, намиращи се в обхвата на СЦР. Свържи цифрата с името на обекта.
15
Кои са низините, обозначени с цифри на картата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми, климата, водите и почвите на Северния централен район. След като отговориш на въпросите, ще се убедиш, че знаеш най-важните факти и особености за природната среда на региона. Ще разбереш дали познаваш защитените територии в него и местоположението на водни обекти и пристанища по река Дунав. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се