new-logo

Тест: Северен централен регион – географско положение и природна среда

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за географското положение на Северен централен регион  е най-пълно и вярно?
2
Площта на Северен централен регион  е:
3
Кои трансевропейски коридори преминават през Северен централен регион?
4
В кои климатични области попада територията на Северен централен регион?
5
Как се нарича единственото запазено крайречно езеро у нас, намиращо се на територията на СЦР?
6
Коя административна област НЕ се включва в обхвата на Северен централен регион?
7
Кой от старопланинските проходи осигурява връзка между Северен централен регион и Южна България?
8
Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находеще на територията на Северен централен регион.
9
За каква форма на релефа са характерни температурните инверсии? В състояние на инверсия в региона е измерена температура от минус 35 градуса по Целзий.
10
Кое от твърденията за разпространението на почвите в Северен централен регион НЕ е вярно?
11
Попълнете пропуските в текста.
12
За кой вид географско положение на СЦР се отнасят характеристиките?
13
На картата с цифри са обозначени някои от областите, с които граничи СЦР. Свържете цифрата с името на областта.
14
На картата с цифри са обозначени водни обекти, намиращи се в обхвата на СЦР. Свържете цифрата с името на обекта.
15
На картата с цифри са обозначени селища, които са пристанища по р. Дунав и в които има ГКПП. Свържете цифрата с името на селището.

Описание на теста

С онлайн теста "Северен централен регион - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми, климата, водите и почвите на СЦР. След като отговорите на въпросите, ще сте сигурни, че знаете най-важните факти и особености за природната среда на региона. Ще разберете дали познавате защитените територии в него и местоположението на водни обекти и пристанища по река Дунав. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се