logo

Тест: Топлинни машини. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлинни машини се наричат машините, в които:
2
Основните елементи на всяка топлинна машина са цилиндър, нагревател и охладител.
3
В топлинната машина сумата от количеството топлина Q1, прието от нагревателя и количеството топлина Q2, отдадено на охладителя, се превръща в механична работа.
4
Какво се разбира под коефициент на полезно действие?
5
Какви стойности може да приема КПД?
6
Коя от формулите се използва за пресмятане на КПД на идеална топлинна машина?
7
КПД, освен с число, може да се представя и в проценти. КПД на двигател с вътрешно горене е равен на 30 %. Това означава, че:
8
КПД на топлинна машина е 40% и тя извършва 2,5 kJ работа. Колко количество топлина е получено от нагревателя?
9
КПД на топлинна машина е 20%, а работното вещество получава от нагревателя 7 kJ количество топлина. Колко работа е извършила тази машина?
10
Топлинна машина с КПД 30% получава от нагревателя топлина 50 kJ. Колко е отдадената на охладителя топлина?
11
Топлинна машина получава всяка минута от нагревателя количество топлина 1 000 kJ и отдава на охладителя количество топлина 640 kJ. Колко е КПД на машината?
12
Кой елемент на топлинната машина извършва работа?
13
За един цикъл топлинна машина с КПД 30% отдава 21 kJ топлина на охладителя. Каква полезна работа ще извърши машината за това време?
14
Колко е температурата на околната среда t2^o C, ако идеална топлинна машина при температура на нагревателя t1^o = 227^oC има КПД 40%?
15
Колко е КПД на двигателя на трактор, който, за да извърши работа 42,7 MJ, му е необходимо 4 kg дизелово гориво?
  • Специфичната топлина на изгаряне на горивото (това е топлината, която се отделя при изгаряне на 1 kg гориво) е 42,7 \fracMJkg.

Описание на теста

Онлайн тестът със задачи за топлинните машини по физика за 8 клас ще ти помогне да провериш и затвърдиш знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се пресмята КПД на топлинна машина? Можеш ли да прилагаш зависимостите при топлинни явления в различни ситуации? Тестът ще ти помогне за осмислиш и затвърдиш знанията си за топлинните машини. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се