logo

Тест: Притежателни местоимения - поправка на грешки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как е на немски език "фамилно име"?
2
Посочете съществителните имена с правилен определителен член.
3
С кои притежателни местоимения може да попълним даденото изречение?
  • Wie ist ... Handynummer?
4
Попълнете диалога с дадените съществителни имена.
  • Handynummer - Vorname - Familienname
5
Правилно ли е изречението?
  • Die Wohnung ist meine.
6
Пред кои съществителни имена може да поставим притежателното местоимение eure?
7
Изберете правилните варианти.
8
Попълнете диалога с дадените притежателни местоимения.
  • eure - euer - unsere - Unser
9
Правилно ли е изречението?
  • Der mein Vater ist Architekt und die meine Mutter ist Dolmetscherin.
10
Изберете правилното продължение на изречението.
  • Ist das dein Rucksack? - Ja, der Rucksack ... .
11
В кои две изречения притежателните местоимения са употребени правилно?
12
Кои изречения са правилни?
13
В изречението е допусната грешка. Напишете цялото правилно изречение, като не забравяте да поставите точката в края му.
  • Unseres Haus ist klein.
14
Напишете подходящото притежателно местоимение.
15
Изберете правилната форма на местоимението.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А1 "Притежателни местоимения - поправка на грешки" ще успеете да отстраните досадните неточности, които се допускат при употребата на притежателните местоимения. Как е правилно - Mein Name ist Andreas или Meine Name ist Andreas? От кой род са съществителните имена Nachhame, Familienname и Vorname и какво е тяхното значение? Правилно ли е местоимението euere за женски род и множествено число? Как изразяваме принадлежност, когато искаме да кажем Това е мое? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се