logo

Тест: Местоимения, които бъркаме

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Местоимението ihr може да бъде лично местоимение и притежателно местоимение.
2
Как превеждаме притежателното местоимение ihr?
3
Кое изречение съдържа притежателно местоимение в учтива форма?
4
Изберете подходящия подлог за даденото изречение.
  • Lernt ... jeden Abend die neuen Vokabeln?
5
Как превеждаме личното местоимение ihr?
6
Кои две изречения съдържат притежателно местоимение?
7
В кое изречение местоимението ihr е притежателно местоимение?
8
Свържете частите на изреченията.
9
Изберете подходящото местоимение за даденото изречение.
  • Herr Schmitt, was kostet .... Haus?
10
Изберете подходящото местоимение за даденото изречение.
  • Ihr schreibt ... Hausaufgaben nur abends.
11
Изберете подходящото местоимение за даденото изречение.
  • Wer macht die Party? - Eva oder ... Freunde?
12
Изберете подходящото местоимение за даденото изречение.
  • Wann joggen ... ? - Ich jogge nicht mehr.
13
Попълнете подходящите лични местоимения.
14
Попълнете изречението с подходящото местоимение.
15
Попълнете подходящите притежателни местоимения.
  • ihr - euer - ihre - Ihre

Описание на теста

Местоименията ihr, euer, Sie често се бъркат. Тествайте знанията си и отстранете грешките си с онлайн теста за ниво А1 по немски език "Местоимения, които бъркаме" ("Schwierige Personalpronomen und Possessivpronomen"). Как се превежда местоимението ihr? Кога пишем ihr и кога пишем Ihr? Кои местоимения пишем с голяма буква? Каква е разликата между личните и притежателните местоимения? Затвърдете знанията си с разнообразните задачи - попълване на правилно местоимение, избор на подходящо лично местоимение, избор на подходящо притежателно местоимение, превод на изречения. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се