Упражнение: Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 2


Описание на упражнението

Онлайн тестът по немски език "Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 2" за ниво А1 ще ви помогне да затвърдите знанията си за притежателните местоимения (Possessivpronomen, Possessivartikel) в единствено и множествено число. Задачите представляват свързване на въпроси и отговори, попълване на изречения, избор на правилно местоимение, избор на правилно съществително име. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете примера, в който формата на притежателното местоимение е грешна.
5т. 2. Посочете примера, в който формата на притежателното местоимение е грешна.
5т. 3. Посочете примера, в който формата на притежателното местоимение е грешна.
5т. 4. Изберете правилното притежателно местоимение.
5т. 5. Попълнете изреченията с подходящите местоимения.
6т. 6. Изберете подходящия отговор на дадения въпрос.
  • Ist das Ihr Auto, Herr und Frau Zurek?
6т. 7. Изберете подходящия въпрос към дадения отговор.
  • Ja, das ist unsere Lehrerin.
6т. 8. Изберете подходящото съществително име.
  • Lernen deine ... Englisch?
6т. 9. Изберете подходящото съществително име.
  • Euer ... raucht nicht.
6т. 10. Свържете частите на изречениятa.
6т. 11. Напишете подходящото притежателно местоимение.
6т. 12. Попълнете изреченията с дадените притежателни местоимения.
  • dein - sein - mein
11т. 13. Попълнете изреченията с подходящото съществително име.
11т. 14. Изберете три от всички изброени съществителни имена и ги поставете в подходящото изречение.
  • Computer - Schwester - Jacke - Tisch - Freunde - Vater
11т. 15. Попълнете диалога с подходящите притежателни местоимения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!