Упражнение: Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език "Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 1" ще затвърдите основните си знания за притежателните местоимения. Кое е правилно: mein Haus или meine Haus, dein Lehrer или deine Lehrer, unser Chef или unsere Chef? Кое е правилното местоимение - euere или eure? Кое е подходящото местоимение в учтива форма - ihr или Ihr? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете личното местоимение ich с подходящото притежателно местоимение.
5т. 2. Свържете личното местоимение Sie с подходящото притежателно местоимение.
5т. 3. Свържете личното местоимение ihr с подходящото притежателно местоимение.
5т. 4. Свържете личните местоимения с подходящите притежателни местоимения.
5т. 5. На кой ред откривате само притежателни местоимения за женски род и множествено число?
6т. 6. Поставете подходящото притежателно местоимение: unser или unsere?
6т. 7. Поставете подходящото притежателно местоимение: mein или meine?
6т. 8. Съществителното име Adresse е от женски род.
  • Посочете грешното притежателно местоимение.
6т. 9. Свържете правилно.
6т. 10. Свържете правилно.
6т. 11. Свържете правилно.
6т. 12. Свържете правилно.
11т. 13. Изберете правилното местоимение.
11т. 14. Поставете подходящото притежателно местоимение.
11т. 15. Заместете определителния член с местоименията euer / eure.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!