logo

Тест: Лични местоимения в именителен падеж - упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете местоименията, които са в единствено число.
2
Посочете местоименията, които са в единствено число.
3
Кой ред съдържа само лични местоимения в множествено число?
4
Как превеждаме местоимението Sie?
5
Кое местоимение се превежда на български език като тя или те?  
6
В кое изречение местоимението Sie означава тя?
7
Посочете двата възможни превода на даденото изречение.
  • Sie sprechen sehr gut Bulgarisch.
8
Изберете подходящото сказуемо за всяко изречение.
9
Заместете съществителното име с подходящото лично местоимение.
10
Свържете частите на изреченията.
11
Изберете подходящото местоимение.
12
Свържете въпросите и отговорите.
13
Как се превеждат местоименията в дадените изречения? Изберете подходящото местоимение на български език и го поставете след съответното изречение.
  • Вие - вие - тя - те
 
14
Изберете подходящото местоимение и го попълнете. Две от местоименията са излишни.
  • ich - Sie - sie - du - ihr
15
Заместете подлога с подходящото лично местоимение в единствено или множествено число.

Описание на теста

С онлайн теста "Лични местоимения в именителен падеж - упражнения" може да тествате задълбочено познанията си за личните местоимения (Personalpronomen) в единствено и множествено число (Singular und Plural). Разпознавате ли всички лични местоимения и можете ли да ги съгласувате по лице и число със сказуемото? Правите ли разлика между различните значения на местоимението sie в единствено и множествено число? Кога пишем sie и кога пишем Sie в множествено число? Онлайн упражнението ще ви помогне много, ако искате да се справяте отлично по немски език още от самото начало. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се