logo

Тест: Идеална топлинна машина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой учен пръв доказва от какво зависи максималният възможен КПД на топлинните машини?
2
Коя от изброените формули изразява КПД на топлинна машина?
3
Топлинните двигатели преобразуват само част от получената топлина в механична енергия.
4
Формулата на Карно е:
5
Идеалната топлинна машина е физичен модел на топлинна машина, при който:
6
КПД на идеална топлинна машина зависи:
7
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  •  За да се конструира топлинна машина с по-голям КПД трябва:
8
Топлинна машина с КПД 30 % извършва работа 15 kJ. Какво количество топлина работното вещество приема от нагревателя?
9
Топлинна машина използва нагревател с температура 600 К и охладител с температура 300 К. Колко е КПД?
10
На схемата са показани две топлинни машини. Коя машина има по-голям КПД?
11
В таблицата е дадена зависимостта между КПД на топлинна машина и температурата на нагревателя при постоянна температура на охладителя. На колко е равна температурата на охладителя?
12
Охладителят на идеална топлинна машина има температура 280 К. Колко е температурата на нагревателя, ако КПД на машината е 50 %?
13
Работното вещество в топлинна машина отдава на охладителя 70 % от полученото количество топлина. Колко е температурата на охладителя, ако температурата на нагревателя е 430 К?
14
Топлинна машина получава от нагревателя с температура 500 К за един цикъл 3 000 J топлина. Колко е количеството топлина, отдавано на охладителя с температура 350 К и извършената от машината работа за един цикъл?
  • Подредете правилно изречението.
15
Един инженер иска да патентова топлинна машина, която получава 100 kJ количество топлина от нагревател с температура 500 К, извършва 60 kJ механична работа и отдава 40 kJ количество топлина на охладител с температура 300 К.
  • Заслужава ли внимание подобен проект? Възможна ли е такава машина?
 

Описание на теста

Онлайн тестът „Идеална топлинна машина“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Може ли да съществува идеална топлинна машина? От какво зависи нейният КПД? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинни машини“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се