logo

Тест: Трите глаголни форми

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Основната форма на глагола се нарича Infinitiv.
2
Изберете правилния вариант.
  • Ще разпознаем инфинитива на почти всички немски глаголи по окончанието .... .
3
Вярно ли е твърдението?
  • Präteritum е едно от миналите времена в немски език.
4
Вярно ли е твърдението?
  • Partizip Perfekt е едно от миналите времена в немски език.
5
Изберете правилния термин и попълнете правилото.
  • Partizip Perfekt - Perfekt - Imperfekt
6
Свържете глагола с коренната му гласна.
7
Два глагола имат не коренна гласна, а коренна двугласна. Кои са тези глаголи?
8
В кои изречения глаголът е в Präteritum?
9
За миналото страдателно причастие съществуват две названия. Едното е Partizip Perfekt. Кое е другото название?
10
Кои два спомагателни глагола участват в образуването на миналото време Perfekt?
11
В кои изречения е използвано миналото време Perfekt?
12
Кои два глагола са силни /неправилни/?
13
Кой ред съдържа само основни глаголни форми /инфинитив/?
14
Всички изброени глаголи са слаби (правилни) и са поставени в  Präteritum. Как е тяхната основна форма (Infinitiv)?
15
Изброените глаголи са силни (неправилни). Напишете липсващите форми за Präteritum и Perfekt.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А1 "Трите глаголни форми" може да тествате детайлно познанията си за основни граматически категории - Infinitiv, Präteritum, Imperfekt, Perfekt, Partizip Perfekt, Partizip II. Какво е инфинитив и по какво го разпознаваме? Едно и също време ли обозначаваме с термините Präteritum и Imperfekt? Какво е Partizip Perfekt? Как се образува миналото време Perfekt и кои са спомагателните глаголи? Кои глаголи наричаме силни? По какво познаваме слабите глаголи? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се