logo

Тест: Обем на конус

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Обемът на прав кръгов конус е една трета от произведението на
2
Във формулата V=\frac13B.h за намиране на обем на конус с променливата В е означено:
3
Лицето на основата B на конуса се намира по формулата:
4
Във формулата V=\frac13B.h  за обем на конус с променливата h се означава
5
Ако конус и цилиндър имат равни радиуси на основите и равни височини, то за обема на конуса  V1 и обема на цилиндъра  V2 е в сила твърдението:
6
Прав кръгов конус има радиус 2 cm и височина 3 cm (π=3,14). Обемът на конуса е
7
Диаметърът на прав кръгов конус е равен на височината на конуса, която е 12 cm (π.3,14). Обемът на конуса е
8
Вярно ли е, че конус с обем V  и лице на основата B има височина h=\frac3.VB  ?
9
Конус има обем V и височина h .
  • Вярно ли е, че лицето на основата на конуса B=\fracV3.h ?
10
Обемът на прав кръгов конус е 12,5.π dm³, а радиусът на конуса е 2,5 dm. Височината на конуса е равна на
11
Конус има обем 113,04 cm³ и височина 4 cm. Лицето на основата B на конуса е  
12
Конус има обем 37,68 cm³ и височина 4 cm. Радиусът на конуса е
13
Съдове с форма на конус и цилиндър имат еднакви основи и равни височини h=9 см. Ако съдът с форма на конус се напълни с вода и се прелее в цилиндричния съд, то на каква височина ще бъде нивото на водата в цилиндъра?
14
  Правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 4 cm е завъртян един път около катета с дължина 4 cm до получаване на конус с обем  V1 и втори път около катета с дължина 3 cm до получаване на конус с обем V2.
  • Намерете обема V1 .
 
15
Правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 4 cm е завъртян един път около катета с дължина 4 cm до получаване на конус с обем V1   и втори път около катета с дължина 3 cm до получаване на конус с обем V2 .
  • Намерете обема  V2 .
  • Сравнете двата обема, като използвате знаците за сравение  "<" , ">" , "=".

Описание на теста

В онлайн теста "Обем на конус" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили начина за намиране на обем на конус. Ще проверите можете ли да използвате формулата V=\frac{1}{3}B.h за намиране на обем на прав кръгов конус. Решете задачите от теста, за да можете да се справяте с намиране на обем на конус в задачите и изчисляване на вместимост в ежедневието. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се