logo

Тест: Коефициент на полезно действие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя буква от гръцката азбука се бележи КПД (коефициентът на полезно действие)?
2
Коефициентът на полезно действие показва каква част от погълнатото количество топлина се превръща в механична работа.
3
Кои от посочените формули за коефициентa на полезно действие са верни?
4
Посочи НЕВЕРНИТЕ твърдения.
5
Възможно е да се създаде топлинна машина, която изцяло да преобразува приетото количество топлина в работа.
6
Двигател с КПД, равен на единица, се нарича:
7
Коя е принципната схема на работа на топлинна машина?
8
Коефициентът на полезно действие на топлинна машина е число:
9
Топлинен двигател получава количество топлина 20 kJ и отдава 15 kJ. Колко е извършената работа от газа?
10
Топлинна машина с КПД 0,3 за един работен цикъл получава от нагревателя количество топлина 2 000 J. Колко е работата на машината за един цикъл?
11
Топлинен двигател получава количество топлина 40 kJ и отдава 30 kJ. Колко е КПД?
12
Топлинна машина има КПД 0.6. Колко пъти количеството топлина, което работното вещество получава от нагревателя, е по-голямо от количеството топлина, което то отдава на охладителя за същото време?
13
Топлинна машина извършва работа А'=2,94 kJ и отдава на охладителя количество топлина Q2=13,4 kJ. Намери КПД на топлинната машина.
  • Запиши на празното място отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
14
Топлинна машина с коефициент на полезно действие \eta=0.6 приема от нагревател количество топлина Q1=20 kJ. Колко е отдадената на охладителя топлина Q2?
15
Колко е коефициентът на полезно действие на топлинна машина, която отдава на охладителя количество топлина, три пъти по-малка от приетата от нагревателя?
  • Запиши на празното място отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак.

Описание на теста

Онлайн тестът за коефициент на полезно действие по физика за 8. клас ще ти помогне да провериш и затвърдиш знанията си за ефективността на топлинните машини и техния коефициент на полезно действие. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи коефициентът на полезно действие на топлинната машина? Можеш ли да пресмяташ КПД? Коя топлинна машина е идеална? Каква трябва да бъде температурата на нагревателя и охладителя? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката ти за работата на топлинните машини и тяхното КПД. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се