new-logo

Тест: Коефициент на полезно действие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от посочените елементи НЕ е основна част на една топлинна машина?
2
Попълнете празните места в изречението, така че да получите вярно твърдение.
3
Първият принцип на термодинамиката се записва във вида:
4
Подредете правилно изречението.
5
Топлинна машина ли е хладилникът?
6
Коя от следните формули за КПД на топлинна машина НЕ е вярна?
7
Коя е принципната схема на работа на топлинна машина?
  • Разгледайте чертежа и посочете верния отговор.
8
Кое е грешното твърдение за хладилната машина?
9
Топлинен двигател получава количество топлина 20 kJ и отдава 15 kJ. Колко е извършената работа от газа?
10
Топлинна машина с КПД 30 % за един работен цикъл получава от нагревателя количество топлина 2 000 J. Колко е работата на машината за един цикъл?
11
Топлинен двигател получава количество топлина 20 kJ и отдава 15 kJ. Колко е КПД?
12
КПД на един топлинен двигател характеризира неговата ефективност.
13
Охладителят на топлинен двигател получава 60 % от количеството топлина, предадено на работното вещество от нагревателя. Колко е КПД на този двигател?
14
Количеството топлина, което топлинна машина отдава на охладителя е 2 пъти по-голямо от работата, която извършва машината. Колко е КПД на тази машина?
15
Топлинна машина има КПД 60 %. Колко пъти количеството топлина, което работното вещество на машината получава от нагревателя, е по-голямо от количеството топлина, което то отдава на охладителя за същото време?

Описание на теста

Онлайн тестът „Коефициент на полезно действие“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи коефициентът на полезно действие на топлинната машина? Можете ли да пресмятате КПД? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинни машини“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се