Упражнение: Коефициент на полезно действие


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Коефициент на полезно действие“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи коефициентът на полезно действие на топлинната машина? Можете ли да пресмятате КПД? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинни машини“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой от посочените елементи НЕ е основна част на една топлинна машина?
5т. 2. Попълнете празните места в изречението, така че да получите вярно твърдение.
5т. 3. Първият принцип на термодинамиката се записва във вида:
5т. 4. Подредете правилно изречението.
5т. 5. Топлинна машина ли е хладилникът?
6т. 6. Коя от следните формули за КПД на топлинна машина НЕ е вярна?
6т. 7. Коя е принципната схема на работа на топлинна машина?
  • Разгледайте чертежа и посочете верния отговор.
6т. 8. Кое е грешното твърдение за хладилната машина?
6т. 9. Топлинен двигател получава количество топлина 20 kJ и отдава 15 kJ. Колко е извършената работа от газа?
6т. 10. Топлинна машина с КПД 30 % за един работен цикъл получава от нагревателя количество топлина 2 000 J. Колко е работата на машината за един цикъл?
6т. 11. Топлинен двигател получава количество топлина 20 kJ и отдава 15 kJ. Колко е КПД?
6т. 12. КПД на един топлинен двигател характеризира неговата ефективност.
11т. 13. Охладителят на топлинен двигател получава 60 % от количеството топлина, предадено на работното вещество от нагревателя. Колко е КПД на този двигател?
11т. 14. Количеството топлина, което топлинна машина отдава на охладителя е 2 пъти по-голямо от работата, която извършва машината. Колко е КПД на тази машина?
11т. 15. Топлинна машина има КПД 60 %. Колко пъти количеството топлина, което работното вещество на машината получава от нагревателя, е по-голямо от количеството топлина, което то отдава на охладителя за същото време?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

19:24 - 03.12.2017

Задачи 14-15 не ги разбрах. Помощ :(
Профилна снимка

Администратор

13:41 - 05.12.2017

Здравей, Chessmaster! Както винаги, ще ти помогнем, но покажи ни, че си се опитал да решиш задачите. Кажи ни докъде успя да стигнеш с всяка от тях и кое те затрудни.
Профилна снимка

Студент

17:49 - 05.12.2017

Задача 14 НЕ я разбирам, а задача 15 нямям формула.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:32 - 07.12.2017

Здравей, Chessmaster! Всички необходими формули за решаването на задачите са дадени във видео урока. Когато гледаш урок, записвай си на лист формулите, за да можеш да си помагаш с тях при решаването на упражнението. Задача 14: Количество топлина, което топлинната машина отдава се бележи с Q2, а работата извършена от машината- с А΄ . В условието е казано, че количеството топлина е 2 пъти по-голямо от работата. Затова записваме така: Q2=2A΄. Търсеният КПД ще намерим по формулата η=А΄/Q1. Нямаме Q1. Затова ще използваме и равенството A΄=Q1-Q2, откъдето Q1=A΄+Q2. Опитай се сам по-нататък да заместваш и пресмяташ. Задача 15: Дадено е КПД, което бележим с η=60%=0,6. Топлината, която машината получава от нагревателя се бележи с Q1, а топлината, която машината отдава на охладителя- с Q2. В задачата се търси отношението между тези две величини: Q1/Q2 . Използваме формулата η=1-Q2/Q1. Оставям ти да продължиш решението.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.