logo

Тест: Модалният глагол möchten - Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете изреченията.
2
Свържете частите на изреченията.
3
Изберете правилната глаголна форма за следното изречение.
  • Du ... ein interessantes Buch kaufen.
4
Изберете подходящия отговор за следния въпрос.
  • Möchten Sie jetzt Pause machen, Frau Niels?
5
Изберете подходящия отговор за следния въпрос.
  • Was möchtet ihr am Nachmittag machen?
6
Спрегнат ли е правилно глаголът möchten?
  • Mein Großvater möchtet seinen Geburtstag feiern.
7
Спрегнат ли е правилно глаголът möchten?
  • Ihr möchtet alles wissen.
8
В кои две изречения модалният глагол möchten не е на правилното място?
9
Подредете частите на изречението.
  • Herr Hansen, ... ?
10
Само в едно изречение смисловият глагол (bekommen) е на правилното място. Посочете го.
11
Попълнете определителния член за мъжки род в подходящата форма.
12
В едно от изреченията неопределителния член е сгрешен. Посочете изречението.
13
Попълнете формите на глагола möchten. Една глаголна форма е излишна.
  • möchte - möchtest - möchten - möchtet
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
14
Свържете въпросите и отговорите.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Как се спряга глаголът möchten във всички форми на сегашно време (Konjugation von möchten im Präsens)? Как е правилно - er möchte или er möchtet? Къде стои спрегнатият модален глагол в изречението и къде е мястото на смисловия глагол в инфинитив? Тествайте знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Модалният глагол - Задачи" ("Das Modalverb möchten - Aufgaben"). Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се