logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от посочените по-долу определения на величината сила е правилно?
  • Силата е:
2
Под действието на силите телата винаги започват да се движат с голяма скорост.
3
Коя е единицата за измерване на силите?
4
Кой е измервателният уред за сила?
5
Под действието на силите може да се предизвикват деформации на телата, които променят формата или обема им.  
6
С какво НЕ се характеризират силите?
7
На диаграмата е показано тяло, на което действат две сили. Силата F1 е с големина 10 N. Колко е големината на силата F2?
  • Указание: Силата F1 има големина 10 N и покрива дължината на 5 квадратчета.
8
Силите се означават с буквата:
9
Кое твърдение е вярно?
10
Силата F1 на изображението е приложена в точка a и е насочена на запад. Коя е приложната точка и посока на силата F2?
11
Кои от примерите изобразяват деформации на телата?
12
В коя от изброените единици се измерва силата на еластичност?
13
На схемата е показано тяло, на което действат две сили F1 и F2. Отбележи вярното твърдение.
14
Как се нарича силата, с която Земята привлича предметите към повърхността си?
15
Свържи елементите.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за сили ще тестваш знанията си за резултатите от действието на силите. Ще си припомниш, че силата има големина, посока и приложна точка. От този тест ще провериш знанията си за мерната единица и уреда, измерващ силите. Тествай знанията си за силата на еластичност и кога възниква. С теста ще актуализираш и затвърдиш знанията си за сили, ще попълниш пропуските си и най-важното ще си гарантираш отлични резултати! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се