Упражнение: Първичен сектор на стопанството в България. Земеделие


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Първичен сектор на стопанството в България. Земеделие" по география за 10 клас ще проверите знанията си за най-важния отрасъл в първичния сектор - земеделието. Ще отговаряте на въпроси, с чиято помощ ще разберете дали знаете каква е същността на този отрасъл, кои са неговите особености, как се е развивал през годините, кои фактори му влияят и какво е съвременното му състояние. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дума ще изберете да допълните в текста, за да се получи вярно твърдение?
  • В първичния сектор на стопанството се осъществяват дейности, които са свързани с ..... на различни суровини.
5т. 2. Кои са основните подотрасли на земеделието?
5т. 3. Колко процента приблизително са хората, ангажирани в първичния сектор на стопанството в България?
5т. 4. Кое твърдение за участието на земеделието във формирането на БВП на България е вярно?
5т. 5. Кое е основното средство за производство в земеделието?
6т. 6. Кой отрасъл НЕ принадлежи на първичния сектор?
6т. 7. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за земеделието?
6т. 8. В какво се състои аграрната реформа, извършена през 1991 г.?
6т. 9. Кой от посочените отговори НЕ се отнася за съвременния етап от развитието на аграрното стопанство?
6т. 10. Попълнете пропуските в текста.
6т. 11. Вярно ли е твърдението, че земеделието в България може да произвежда неограничена по брой и вид продукция?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете фактора с влиянието, което има той върху развитието на земеделието.
11т. 14. Кой извод НЕ е направен въз основа на данните в таблицата?
11т. 15. Свържете фактора, с неговата същност и особености.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!