new-logo

Тест: Първичен сектор. Обща характеристика

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя дума ще поставиш в текста, за да се получи вярно твърдение?
  • В първичния сектор на стопанството се осъществяват дейности, които са свързани с ... на различни суровини и ресурси.
2
Посочи кои от изброените стопански дейности са част от първичния сектор.
3
Колко процента приблизително са хората, ангажирани в първичния сектор на стопанството в България?
4
Кой от изброените отрасли формира около 70% от продукцията на първичния стопански сектор?
5
Най-голямо влияние върху отрасловата и териториалната специализация на земеделието оказват:
6
Кой отрасъл НЕ принадлежи на първичния сектор?
7
С влиянието на коя група фактори може да се обясни преориентацията във външната ни търговия със земеделски продукти по посока на европейските страни след 1989 г.?
8
Какво е концесия?
9
Какъв е характерът на собствеността през т.нар. социалистически период от стопанското ни развитие?
10
Посочи само социално-икономически фактори, които влияят върху развитието на отраслите от първичния стопански сектор.
11
В условията на пазарна икономика държавата планира къде какви земеделски култури да бъдат засяти, колко дървесина да бъде изсечена, колко площ да бъде залесена.
12
Попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: планова, САЩ, Съвета на Европа, пазарна, се увеличава, Китай, Съвет за икономическа взаимопомощ, СССР, се понижава, Европа
13
Свържи фактора и влиянието, което има той върху развитието на земеделието.
14
Коя група фактори води до повишаване производителността на труда и намаляване на производствените разходи в първичния сектор?
15
Свържи факторите с техните същност и особености.

Описание на теста

С онлайн теста върху общата характеристика на първичния сектор по география за 10. клас ще провериш знанията си за същността, факторите за развитие на добивните отрасли у нас. Какъв дял заемат в БВП на страната? Ще отговаряш на въпроси, с чиято помощ ще разбереш дали знаеш кои отрасли изграждат първичния сектор и кои са неговите особености. Как се е развивал през годините? Кои фактори му влияят и какво е съвременното му състояние? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се