new-logo

Тест: Топлинни машини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Началото на индустриалната революция е свързано със създаването на:
2
Първият парен двигател е изобретен от:
3
Кой от посочените елементи НЕ е основна част на една топлинна машина?
4
Работен цикъл се нарича последователност от процеси, след протичането на които работното вещество се изхвърля.
5
Попълнете празните места в изречението така, че да получите вярно твърдение.
6
Кое от изброените НЕ е топлинна машина?
7
В топлинните машини става превръщане на:
8
На картинката е показана схема на парна турбина. Как се нарича тази част, която е означена с 1?
9
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Топлинната машина е устройство, за работата на което е необходимо:
10
Може ли цялото количество топлина, получено от изгарянето на горивото в топлоелектрическа централа, да се превърне в електроенергия?
11
Има ли значение фактът, че двигателите с вътрешно горене при всеки цикъл сменят работното вещество?
12
Ако телата са с еднакви температури не е възможно да се извърши работа за сметка на вътрешната енергия.
13
В парната турбина като работно вещество се използва водна пара. Каква е разликата на вътрешните енергии на 1 kg водна пара при 100^0C ( U1) и 1 kg вода (U2) при същата температура?
14
Реактивната сила на един ракетен двигател се определя приблизително по следната формула:
  • Реактивната сила = масата на изтичащите газове за секунда \times скоростта на изтичане на газовете
  • Колко голяма е реактивната сила на ракетен двигател, ако всяка секунда той изразходва 500 kg гориво, а скоростта на изтичащите газове е 3 000 m/s?
15
Автомобилен двигател за време 2 s извършва полезна работа 300 kJ. Колко е полезната мощност на двигателя?

Описание на теста

Онлайн тестът „Топлинни машини“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява топлинният двигател? Кои са основните му части? Какъв е принципът на действие на топлинните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Топлинни машини“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се