Упражнение: Топлинни машини


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлинни машини“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява топлинният двигател? Кои са основните му части? Какъв е принципът на действие на топлинните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Топлинни машини“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Началото на индустриалната революция е свързано със създаването на:
5т. 2. Първият парен двигател е изобретен от:
5т. 3. Кой от посочените елементи НЕ е основна част на една топлинна машина?
5т. 4. Работен цикъл се нарича последователност от процеси, след протичането на които работното вещество се изхвърля.
5т. 5. Попълнете празните места в изречението така, че да получите вярно твърдение.
6т. 6. Кое от изброените НЕ е топлинна машина?
6т. 7. В топлинните машини става превръщане на:
6т. 8. На картинката е показана схема на парна турбина. Как се нарича тази част, която е означена с 1?
6т. 9. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Топлинната машина е устройство, за работата на което е необходимо:
6т. 10. Може ли цялото количество топлина, получено от изгарянето на горивото в топлоелектрическа централа, да се превърне в електроенергия?
6т. 11. Има ли значение фактът, че двигателите с вътрешно горене при всеки цикъл сменят работното вещество?
6т. 12. Ако телата са с еднакви температури не е възможно да се извърши работа за сметка на вътрешната енергия.
11т. 13. В парната турбина като работно вещество се използва водна пара. Каква е разликата на вътрешните енергии на 1 kg водна пара при 100^0C ( U1) и 1 kg вода (U2) при същата температура?
11т. 14. Реактивната сила на един ракетен двигател се определя приблизително по следната формула:
  • Реактивната сила = масата на изтичащите газове за секунда \times скоростта на изтичане на газовете
  • Колко голяма е реактивната сила на ракетен двигател, ако всяка секунда той изразходва 500 kg гориво, а скоростта на изтичащите газове е 3 000 m/s?
11т. 15. Автомобилен двигател за време 2 s извършва полезна работа 300 kJ. Колко е полезната мощност на двигателя?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

18:25 - 03.12.2017

ОТЛИЧЕН 5.92 ;)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.