logo

Тест: Топлинни машини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Началото на индустриалната революция е свързано със създаването на:
2
Първият парен двигател е изобретен от Джеймс Уат.
3
Кой от посочените елементи НЕ е основна част на една топлинна машина?
4
Топлинната машина е периодично работещо устройство, което:
5
Когато работното вещество приеме топлина от нагревателя:
6
Кое от изброените НЕ е топлинна машина?
7
Как се променя обемът на работното вещество, когато то извършва работа?
8
На картинката е показана схема на парна турбина. Как се нарича тази част, която е означена с 1?
9
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Топлинната машина е устройство, за работата на което е необходимо:
10
Двигател с външно горене е топлинна машина, работното вещество на която се загрява в отделен котел, извън обема на самата машина.
  • Кой от посочените двигатели НЕ отговаря на това определение?
11
Работата, която извършва една топлинна машина, е равна на сумата от приетата от нагревателя топлина и отдадената на охладителя топлина.
12
Първият принцип на термодинамиката, приложен за един работен цикъл на топлинната машина, се описва чрез формулата ΔU = 0.
13
През кой годишен сезон автомобилите консумират най-много гориво?
  • Отговори само с една дума.
14
Топлинна машина всяка минута получава от нагревателя количество топлина 800 kJ и в същото време отдава на охладителя количество топлина 500 kJ. Каква работа (в MJ) извършва тази машина за един час?
  • Запиши отговори само с число и мерна единица.
15
Автомобилен двигател за време 2 s консумира 700 kJ топлина, като в същото време извършва полезна работа 300 kJ. Пресметни колко топлина ще отдели този двигател в околната среда за един час работа.
  • Отговора запиши с число в MJ.

Описание на теста

Онлайн тестът за топлинните машини по физика за 8. клас ще ти помогне да провериш и затвърдиш знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява топлинната машина? Какво е устройството ѝ и на какъв принцип действа? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовкатата ти. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се