new-logo

Тест: Развитие на българското стопанство от края на Втората световна война до 1989 г. и периода на прехода

Тест

С онлайн теста "Развитие на българското стопанство от края на Втората световна война до 1989 г. и периода на прехода" по география за 10 клас ще проверите знанията си за най-важните събития, случили се в стопанството на страната през тези периоди. Ще разберете дали сте усвоили понятията национализация, инфлация, приватизация и реституция. Ще придобиете цялостна представа за знанията си за всички периоди на стопанско развитие. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Периодът от 1944 до 1989 г. е наречен:
2
През социалистическия период у нас действа:
3
Процесът на одържавяване и ликвидиране на частната собственост се нарича:
4
Най-добре развитият отрасъл на стопанството през социалистическия период е:
5
Към каква икономика прави преход нашето стопанство след 1989 г.?
6
Кое твърдение се отнася за централизираното планово стопанство?
7
Кое твърдение за пазарното стопанство НЕ е вярно?
8
Коя характеристика НЕ съответства на стопанското развитие на България от 1945 до 1989 г.?
9
Коя характеристика НЕ съответства на стопанското развитие на България след 1989 г.?
10
Преходът на България от централизирано пазарно стопанство към пазарно стопанство НЕ е свързан с:
11
Кое явление се отразява негативно върху производителността на труда в условията на преход към пазарна икономика?
12
През социалистическия период най-голяма част от външната търговия на България се осъществява със:
13
Свържете понятията с техните определения.
14
Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Да си припомним най-важните характеристики на периодите на развитие на националното ни стопанство. Свържете частите на изреченията, така че да получите верни твърдения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се