logo

Тест: Развитие на българското стопанство от края на Втората световна война до 1989 г. и периода на прехода

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Периодът от 1944 до 1989 г. е наречен:
2
През социалистическия период у нас действа:
3
Процесът на одържавяване и ликвидиране на частната собственост се нарича:
4
Най-добре развитият отрасъл на стопанството през социалистическия период е:
5
Към каква икономика прави преход нашето стопанство след 1989 г.?
6
Кое твърдение се отнася за централизираното планово стопанство?
7
Кое твърдение за пазарното стопанство НЕ е вярно?
8
Коя характеристика НЕ съответства на стопанското развитие на България от 1945 до 1989 г.?
9
Коя характеристика НЕ съответства на стопанското развитие на България след 1989 г.?
10
Преходът на България от централизирано пазарно стопанство към пазарно стопанство НЕ е свързан с:
11
Кое явление се отразява негативно върху производителността на труда в условията на преход към пазарна икономика?
12
През социалистическия период най-голяма част от външната търговия на България се осъществява със:
13
Свържете понятията с техните определения.
14
Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Да си припомним най-важните характеристики на периодите на развитие на националното ни стопанство. Свържете частите на изреченията, така че да получите верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста " Стопанство- съвременно състояние, проблеми и перспективи " по география за 10 клас ще проверите знанията си за най-важните събития, случили се в стопанското развитие на страната след 1989 г.. Ще разберете дали сте усвоили понятията , инфлация, приватизация и реституция. Ще придобиете цялостна представа за знанията си за всички периоди на стопанско развитие. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се