new-logo

Тест: Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и следосвобожденски период.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете името на стопанския период с годините, през които протича.
2
Началото на промишленото производство в България се поставя с откриването на първата фабрика в:
3
Как се нарича типът стопанство, при което увеличаването на продукцията става с увеличаване на обработваемите площи и броя на животните?
4
През коя година е построена първата жп линия у нас?
5
Сто­пан­с­ка по­ли­ти­ка на дър­жа­ва­та, предназ­на­че­на за под­по­ма­га­не на раз­ви­ти­е­то на на­ци­о­нал­на­та про­миш­ле­ност и сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во чрез пок­ро­ви­тел­с­т­во­то на мес­т­но­то (националното) про­из­вод­с­т­во, се нарича:
6
Основни продукти, произвеждани до Освобождението, са:
7
Кои промишлени отрасли имат най-голям дял в националното стопанство в периода 1878-1939 година?
8
Кой подотрасъл на животновъдството в България  е най-добре развит в периода 1393-1878 година?
9
Кои от изброените фактори НЕ са виновни за спадовете в стопанското развитие в Следосвобожденския период?
10
Кои са характерните черти на националното стопанство на България преди Освобождението?
11
Кое от изброените НЕ е белег на протекционистична политика?
12
Попълнете пропуските в текста.
13
Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
14
Знаете ли какво представляват споменатите занаяти и какво произвеждат?
  • Свържете името на занаята с описанието, което му съответства.
15
Свържете изреченията, за да получите верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста "Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и Следосвобожденски период" по география за 10 клас ще проверите знанията си за годините, които бележат границите на периодите и за най-важните и значими събития, случили се в стопанското развитие на България във всеки един от тях. Ще отговаряте на въпроси за съдържанието и характеристиката на понятията протекционизъм и екстензивно стопанствоЩе проверите дали знаете какво произвеждат някои традиционни български занаяти. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се