Упражнение: Делими и неделими глаголни представки


Описание на упражнението

Разпознавате ли глаголите с делима и неделима представка (trennbare Verben, untrennbare Verben)? Как може да определим дали един глагол е делим? Делими ли са представките er-, ver-, ge-, be-, zer-? Делими ли са представките vor-, aus-, ein-, zurück-, zu-? Какво означават глаголите verlieren, vermissen, zergehen, einpacken, zumachen, aufnehmen, ausgehen, anfangen? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Делими и неделими глаголни представки".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е следното твърдение?
  • Особеност на глаголите с делима представка е, че представката се отделя от корена на глагола.
5т. 2. Вярно ли е следното твърдение?
  • Делимите и неделимите глаголни представки променят значението на основния глагол.
5т. 3. Вярно ли е следното твърдение?
  • Глаголът nehmen се спряга различно от производните му глаголи abnehmen и vernehmen.
5т. 4. Къде пада ударението при глаголи с неделима представка?
5т. 5. Къде пада ударението при глаголи с делима представка?
6т. 6. На кой ред всички глаголи имат представка?
6т. 7. Свържете немските изречения с превода им на български език.
6т. 8. Свържете частите на глаголите така, че да получите следните глаголи: загубвам, издържам, изобретявам, разрушавам.
6т. 9. Свържете частите на глаголите така, че да получите следните глаголи: принадлежа, допълвам, липсва ми, забелязвам.
6т. 10. Свържете немските глаголи с превода им на български език.
6т. 11. Свържете немските изречения с превода им на български език.
6т. 12. В кои изречения глаголът е с делима представка?
11т. 13. Попълнете подходящия глагол.  
11т. 14. Глаголът с неделима представка sich benehmen (държа се) е производен на глагола nehmen.
  • Попълнете формите на глагола sich benehmen в сегашно време.
11т. 15. Кой ред съдържа само глаголи с делима представка?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!