logo

Тест: Разлагане на множители чрез комбинирано използване на методи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След разлагане на израза 20-5x^2 се получава:
2
Единият от множителите, които се получават при разлагането на израза 3y^2-12y+12, е:
3
Изразът 56+7b^3, разложен на множители, е:
4
Вярно ли е, че 1-81a^4=\left ( 1+3a \right )\left ( 1-3a \right )\left ( 1+9a^2 \right )?
5
Разлагането на многочлена 6a^3+18a^2+18a+6 на множители е:
6
Многочленът 4ax-4bx+8a-8b, разложен на множители, е равен на:
7
Двучленът 98x^3-18x е тъждествено равен на:
8
Множителите, които участват в разлагането на многочлена \left ( 2x+5 \right )^2-\left ( x+7 \right )^2, са:
9
Многочленът 3ax^4+6ax^2+3a, разложен на множители, има вида:
10
Подреди решението на задачата: "Разложи на множители многочлена 2\left ( 1+4x \right )\left ( 3-x \right )+10\left ( x-3 \right )".
11
Кой от дадените изрази е тъждествено равен на израза  x\left ( x+1 \right )^2-16x?
12
След разлагането израза 6a^2-12ab+4a^2b-8ab^2, се получава:
13
Намери числената стойност на израза A=9a^2\left ( 2a-7 \right )-\left ( 2a-7 \right )^3 , ако  a=-7.
14
Подреди решението на задачата: "Да се разложи на множители израза 4x^2+28x+40".
15
Свържи правилно.

Описание на теста

В онлайн теста "Разлагане на множители чрез комбинирано използване на различни методи" по математика за 7. клас те очакват задачи с многочлени, които се разлагат на множители чрез комбинирано прилагане на различни методи. Вече знаеш как да разлагаш многочлени чрез изнасяне на общ множител, чрез прилагане на формулите за съкратено умножение и чрез групиране. Сега ще провериш своите знания и умения в задачи, които изискват използването на два или повече от тези методи в различна последователност. Направи онлайн теста по математика и може да си сигурен, че ще се справиш с най-голямото предизвикателство в този раздел – комбинираното разлагане!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се