logo

Тест: Модалният глагол können - Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Поставете глагола können в подходящото лице и число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
2
Поставете глагола können в подходящото лице и число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
3
Свържете частите на изреченията.
4
В кои две изречения глаголът können означава способност, умение?
5
В кои две изречения глаголът können означава възможност?
6
Изберете правилната форма на глагола können.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
7
Кои местоимения могат да бъдат подлог в следното изречение?
  • Können ... mitspielen?
8
Всички изречения завършват с точка. Две от тях обаче трябва да завършват с въпросителен знак. Посочете ги.
9
Посочете изреченията с правилен словоред.
10
Подредете частите на въпросителното изречение.
  • ... ?
11
Подредете частите на съобщителното изречение.
12
Свържете частите на изреченията.
13
Свържете въпросите и отговорите.
14
Поставете глагола können в правилното лице и число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Задайте въпрос без въпросителна дума към даденото изречение.
  • Ja, ich kann Kuchen backen.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss. Поставете въпросителен знак в края на изречението.

Описание на теста

Владеете ли правилния словоред на съобщителни и въпросителни изречения, съдържащи модален глагол? Познавате ли всички форми на глагола können в сегашно време (Präsens)? Проверете и затвърдете знанията си чрез онлайн теста по немски език за ниво А1 "Модалният глагол können - задачи". Тестът включва разнообразни задачи за самостоятелна подготовка - попълване на глагола können във всички лица и числа, свързване на изречения, избор на правилен вариант, съставяне на изречения. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (53)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се