logo

Тест: Преходи между състоянията на веществата. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как можеш да пресметнеш количеството топлина, необходимо за разтопяване на едно тяло?
2
Процесът на преминаване на вещество от течно в газообразно състояние се нарича изпарение.
3
Коя формула е ГРЕШНА?
4
С коя от посочените формули се пресмята количеството топлина, необходимо за превръщането на течността в пара?
5
Специфичната топлина на топене се измерва в:
6
Посочи ГРЕШНОТО наименование на процеса.
7
Подреди правилно частите от изречението, за да получиш вярно твърдение.
8
Парче сребро с маса 5kg при температура на топене 960^0C приема количество топлина 435kJ, за да се стопи. Колко е специфичната топлина на топене на среброто?
9
Стоманено парче е нагрято до температурата си на топене. За пълното му стопяване е необходимо 420 kJ количество топлина. Колко е масата на парчето?
10
Оловно и златно блокче, всяко с маса 1 kg, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо по-малко количество топлина?
11
Какво количество топлина е необходимо за пълното изпарение на спирт с маса 500 g при температурата на кипене на спирта?
  • Указание: Използвай, че 1 kg = 1000 g
12
Пресметни количеството топлина, необходимо за нагряване на парче алуминий с маса 400 g от 30^0C до 300^0C. Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 880 \fracJkg.^\circC.
  • Указание: Използвай, че 1kg=1000g.
13
На фигурата са показани графиките на зависимостта на температурите от погълнатото количество топлина на две вещества с еднаква маса.
  • Посочи комбинацията, в която са сравнени вярно специфичните топлинни капацитети и специфичните топлини на топене.
14
В чаша е налята 100 g вода с температура 33^0C. Колко лед с температура 0^0C трябва да се сложи във водата, така че след установяване на топлинно равновесие в чашата да има само вода с температура 0^0C?
  • Специфичната топлина на топене на леда е 3,33.10^5 J/kg, а специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.^\circC.
  • 1kg=1000g
15
Какво количество топлина е необходимо, за да се разтопи0,3 kg алуминий (температура на топене 660^0C ), взет при температура 38^0C?
  • Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 920 \fracJkg.^\circC, а специфичната топлина на топене е 390 000 \fracJkg.
  • Указание: 1kJ= 1000J

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще продължиш да се упражняваш върху знанията си за преходите между състоянията на веществата чрез решаване на задачи. Научи ли как се намира какво количество топлина е необходимо, за да се изпари определено количество от дадено вещество? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се