Упражнение: Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се осъществяват преходите между агрегатните състояния на веществата? Можете ли да прилагате различните зависимости, свързани с тези преходи? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете ГРЕШНОТО наименование на процеса.
5т. 2. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
5т. 3. Коя формула е ГРЕШНА?
5т. 4. Специфичните топлини на топене и втвърдяване на дадено вещество са различни.
5т. 5. Специфичната топлина на топене се измерва в:
6т. 6. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Погълнатото при топене количество топлина:
6т. 7. Температурата на топене зависи от мощността на нагревателя.
6т. 8. Парче сребро с маса 5 kg при температура на топене 960^{0}C приема количество топлина 435 kJ, за да се стопи. Колко е специфичната топлина на топене на среброто?
6т. 9. Стоманено парче е нагрято до температурата си на топене. За пълното му стопяване е необходимо 420 kJ количество топлина. Колко е масата на парчето?      
6т. 10. Оловно и златно блокче, всяко с маса 1 kg, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо по-малко количество топлина?
6т. 11. Кое тяло има по-голяма вътрешна енергия: парче лед с маса 1 kg при температура 0^{0}C или 1 kg вода при същата температура?
6т. 12. Пресметнете количеството топлина, необходимо за нагряване на парче алуминий с маса 400 g от 30^{0}C до 300^{0}C. Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 880 \frac{J}{kg.K}.
11т. 13. На фигурата са показани графиките на зависимостта на температурите от погълнатото количество топлина на две вещества с еднаква маса.
  • Посочете комбинацията, в която са сравнени вярно специфичните топлинни капацитети и специфичните топлини на топене.
11т. 14. В чаша е налята 100 g вода с температура 33^{0}C. Колко лед с температура 0^{0}C трябва да се сложи във водата, така че след установяване на топлинно равновесие в чашата да има само вода с температура 0^{0}C?
  • Специфичната топлина на топене на леда е 333 \frac{kJ}{kg}, а специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \frac{J}{kg.K}.
11т. 15. Какво количество топлина е необходимо, за да се разтопи 0,3 kg алуминий (температура на топене 660^{0}C ), взет при температура 38^{0}C?
  • Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 920 \frac{J}{kg.K}, а специфичната топлина на топене е 390 000 \frac{J}{kg}.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!