new-logo

Тест: Преходи между състоянията на веществата. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете ГРЕШНОТО наименование на процеса.
2
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
3
Коя формула е ГРЕШНА?
4
Специфичните топлини на топене и втвърдяване на дадено вещество са различни.
5
Специфичната топлина на топене се измерва в:
6
Кое от следните твърдения е вярно?
  • Погълнатото при топене количество топлина:
7
Температурата на топене зависи от мощността на нагревателя.
8
Парче сребро с маса 5 kg при температура на топене 960^0C приема количество топлина 435 kJ, за да се стопи. Колко е специфичната топлина на топене на среброто?
9
Стоманено парче е нагрято до температурата си на топене. За пълното му стопяване е необходимо 420 kJ количество топлина. Колко е масата на парчето?
10
Оловно и златно блокче, всяко с маса 1 kg, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо по-малко количество топлина?
11
Кое тяло има по-голяма вътрешна енергия: парче лед с маса 1 kg при температура 0^0C или 1 kg вода при същата температура?
12
Пресметнете количеството топлина, необходимо за нагряване на парче алуминий с маса 400 g от 30^0C до 300^0C. Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 880 \fracJkg.K.
13
На фигурата са показани графиките на зависимостта на температурите от погълнатото количество топлина на две вещества с еднаква маса.
  • Посочете комбинацията, в която са сравнени вярно специфичните топлинни капацитети и специфичните топлини на топене.
14
В чаша е налята 100 g вода с температура 33^0C. Колко лед с температура 0^0C трябва да се сложи във водата, така че след установяване на топлинно равновесие в чашата да има само вода с температура 0^0C?
  • Специфичната топлина на топене на леда е 333 \frackJkg, а специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.K.
15
Какво количество топлина е необходимо, за да се разтопи 0,3 kg алуминий (температура на топене 660^0C ), взет при температура 38^0C?
  • Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 920 \fracJkg.K, а специфичната топлина на топене е 390 000 \fracJkg.

Описание на теста

Онлайн тестът „Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се осъществяват преходите между агрегатните състояния на веществата? Можете ли да прилагате различните зависимости, свързани с тези преходи? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се