logo

Тест: Лице на повърхнина на прав кръгов конус

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Във формулата за намиране лице на околна повърхнина на прав кръгов конус S=π.r.l , с променливите r и  l са означени
2
Вярно ли е, че
  • Ако за конус с радиус r и образуваща l е известно, че околната повърхнина е S , то образуващата има дължина l=\fracS\pi .r ?
3
Ако за прав кръгов конус е известно, че лицето на околната повърхнина е S, а образуващата е  l , то радиусът на конуса е:
4
Вярно ли е, че
  • Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов конус е сбор от лицето на основата В и лицето на околната повърхнина S?
5
Във формулата    S1=\pi. r^2+\pi. r.l за лице на повърхнина на прав кръгов конус с радиус r и образуваща l , произведението \pi r^2 e:
6
Лицето на околната повърхнина на прав кръгов конус с радиус 3 cm и образуваща 5 cm (π≈3,14) е:
7
Намерете лицето на околната повърхнина на прав кръгов конус, ако образуващата е 13 cm, а диаметърът на основата е 50 mm (π≈3,14)?
8
  • Намерете радиуса на прав кръгов конус, ако е известно, че лицето на околната повърхнина на конуса е 25120 cm², а образуващата е 100 cm (π≈3,14).
9
  • Намерете образуващата на прав кръгов конус, ако лицето на околната повърхнина на конуса е 28,26 dm², а радиусът е 20 cm (π≈3,14).
10
Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов конус с радиус 15 cm и образуваща 45 cm е:
11
Диаметърът на основата на прав кръгов конус е равен на образуващата на конуса, която е 10 cm. Пълната повърхнина на конуса е:
12
Пълната повърхнина на прав кръгов конус е 1375.π cm², а лицето на основата на конуса В е 625.π cm².
  • Образуващата на конуса има дължина:
13
Правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 4 cm е завъртян първи път около катета с дължина 4 cm до получаването на конус с лице на околната повърхнина S^I и втори път около катета с дължина 3 cm до получаване на конус с лице на околната повърхнина S^II.
  • Сравнете околните повърхнини на двата конуса.
14
Цилиндър и конус имат равни радиуси на основите и равни образуващи. Кое геометрично тяло има по-голямо лице на околната повърхнина и колко пъти?
15
Покривът на кула има форма на прав кръгов конус с образуваща 9 m и диаметър на основата 6 m. Колко броя  плочи с площ 0,06 m² са необходими, за да се покрие покривът?

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на повърхнина на конус" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как се намира лице на околна повърхнина на прав кръгов конус и лице на повърхнина на прав кръгов конус. Ще установите можете ли да прилагате формулите S=\pi .r.l и S1=B+S в задачите и в ежедневието. Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си и станете най-добрите по математика в 6. клас. Приятна работа.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се