Упражнение: Лице на повърхнина на прав кръгов конус


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Лице на повърхнина на конус" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как се намира лице на околна повърхнина на прав кръгов конус и лице на повърхнина на прав кръгов конус. Ще установите можете ли да прилагате формулите S=\pi .r.l и S1=B+S в задачите и в ежедневието. Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си и станете най-добрите по математика в 6. клас. Приятна работа.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1.
  • Във формулата за намиране лице на околна повърхнина на прав кръгов конус S=π.r.l , с променливите r и  l са означени
5т. 2. Вярно ли е, че
  • Ако за конус с радиус r и образуваща l е известно, че околната повърхнина е S , то образуващата има дължина l=\fracS\pi .r ?
5т. 3. Ако за прав кръгов конус е известно, че лицето на околната повърхнина е S, а образуващата е  l , то радиусът на конуса е:
5т. 4. Вярно ли е, че
  • Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов конус е сбор от лицето на основата В и лицето на околната повърхнина S?
5т. 5. Във формулата    S1=\pi. r^2+\pi. r.l за лице на повърхнина на прав кръгов конус с радиус r и образуваща l , произведението \pi r^2 e:
6т. 6. Лицето на околната повърхнина на прав кръгов конус с радиус 3 cm и образуваща 5 cm (π≈3,14) е:
6т. 7. Намерете лицето на околната повърхнина на прав кръгов конус, ако образуващата е 13 cm, а диаметърът на основата е 50 mm (π≈3,14)?
6т. 8.
  • Намерете радиуса на прав кръгов конус, ако е известно, че лицето на околната повърхнина на конуса е 25120 cm², а образуващата е 100 cm (π≈3,14).
6т. 9.
  • Намерете образуващата на прав кръгов конус, ако лицето на околната повърхнина на конуса е 28,26 dm², а радиусът е 20 cm (π≈3,14).
6т. 10. Лицето на пълната повърхнина на прав кръгов конус с радиус 15 cm и образуваща 45 cm е:
6т. 11. Диаметърът на основата на прав кръгов конус е равен на образуващата на конуса, която е 10 cm. Пълната повърхнина на конуса е:
6т. 12. Пълната повърхнина на прав кръгов конус е 1375.π cm², а лицето на основата на конуса В е 625.π cm².
  • Образуващата на конуса има дължина:
11т. 13. Правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 4 cm е завъртян първи път около катета с дължина 4 cm до получаването на конус с лице на околната повърхнина S^I и втори път около катета с дължина 3 cm до получаване на конус с лице на околната повърхнина S^II.
  • Сравнете околните повърхнини на двата конуса.
11т. 14. Цилиндър и конус имат равни радиуси на основите и равни образуващи. Кое геометрично тяло има по-голямо лице на околната повърхнина и колко пъти?
11т. 15. Покривът на кула има форма на прав кръгов конус с образуваща 9 m и диаметър на основата 6 m. Колко броя  плочи с площ 0,06 m² са необходими, за да се покрие покривът?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

11:16 - 09.03.2017

уроците са много добре разработени. Браво !!!
+4
Профилна снимка

Ученик

11:20 - 09.03.2017

Уроците много ми помагат.
+8
Профилна снимка

Родител

17:50 - 04.12.2017

Уроците ми помагат
-2
Профилна снимка

Родител

17:52 - 04.12.2017

Уроците помагат на моя син
-2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

11:11 - 26.11.2017

На мен това упражнение ми хареса много!!!Вие сте супер!!!!!!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Родител

17:55 - 04.12.2017

Уроците помагат на моя син
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-2
Профилна снимка

Ученик

20:59 - 30.10.2017

изи тест
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-3