logo

Тест: Преходи между състоянията на веществата. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Специфичният топлинен капацитет на едно вещество е равен на количеството топлина Q, необходимо за повишаване на температурата на един килограм от това вещество с един градус Целзий.
2
Формулата, с която се пресмята специфичният топлинен капацитет, е:
3
Специфична топлина на изпарение се нарича количеството топлина, което е необходимо:
4
Температурата, при която кипи дадена течност, е температурата на кипене на съответното вещество.
5
Коя формула НЕ се отнася за преходите между състоянията на веществата?
6
Вярно ли е, че температурата на топене на леда е 0^\circC?
7
Свържи наименованието на процеса с прехода между съответните агрегатни състояния.
8
Вода ври в тенджера. Какво количество топлина е необходимо за изпаряване на 0,2 kg от водата?
9
При втечняване на 0,5 kg пари на спирт се отделя 430 kJ количество топлина. Колко е специфичната топлина на изпарение на спирта?
10
Какво количество топлина Q е необходимо за разтопяване на къс злато с маса m=10g, нагрят до температурата на топене? Специфичната топлина на топене на златото е \lambda =64kJ/kg.
  • Указание: Използвай, че 1kg=1000g.
11
Какво количество топлина Q е необходимо за повишаване на температурата на къс метал с маса m=2kg от t1= 20^\circC до t2= 70^\circC, ако металът е алуминий? Специфичният топлинен капацитет на алуминия е c=900J/kg.^\circC.
12
За нагряване на метален блок с маса 5kg от 10^0C до  20^0C са необходими 50kJ количество топлина. Колко е специфичният топлинен капацитет на метала?
13
Три течности с еднакви маси се нагряват на три еднакви нагревателя. Коя графика съответства на течността с най-голяма специфична топлина на изпарение?
14
Пресметни количеството топлина, което е неоходимо за превръщането на 5 kg вода с температура  12^0C във водна пара при температура 100^0C. Специфичният топлинен капацитет на водата е 4 200 \fracJkg.^\circC, специфичната топлина на изпарение е 2 260 \frackJkg.
15
Какво количество топлина трябва да погълне леден блок с маса m=1kg и начална температура t1= -30^\circC, за да се разтопи? Ледът има специфична топлина на топене \lambda =3,33.10^5 J/kg и специфичен топлинен капацитет c=2,1.10^3J/kg.^\circC.
  • Указание: Запиши отговора си като число. Използвай, че 1kJ=1000J.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще упражниш знанията си за преходите между състоянията на веществата чрез решаване на задачи. Научи ли какво е топене, втвърдяване, изпарение и кондензация? Кои формули ще използваш за задачите, в които ще ги търсиш? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се