new-logo

Тест: Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Природно-географски фактори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подберете думата, която трябва да се постави в изречението, за да е вярно.
  • За развитието на стопанството играят роля много ...., които се изменят както исторически, така и териториално.
2
Кой от посочените фактори е природно - географски?
3
Природно - географските фактори оказват най-силно влияние върху:
4
Как са влияели природно - географските фактори на стопанството от възникването на човешкото общество до наши дни?
5
Кой от факторите, оказващ влияние за формиране и развитие на националното ни стопанство, липсва в споменатите фактори:
  • демографски, научно - технически, екологични, обществено - икономически
6
Ролята на географското положение като фактор за развитие на стопанството може да се разглежда в два аспекта: физико - географски и от гледна точка на кръстопътното географско положение. Кое от твърденията НЕ е вярно?
7
За коя група фактори се отнася следното описание?
  • Те оказват влияние и практически засягат развитието и териториалното разположение на всички стопански отрасли, но преди всичко на добивната промишленост, селското стопанство, транспорта, строителството и туризма.
8
С кой от посочените ресурси България е най-добре осигурена?
9
Надморската височина и начинът на простиране на българските планини се отразяват негативно върху една от изброените сторански дейности. Коя е тя?
10
Коя от особеностите на природноресурсния потенциал на България като фактор за нейното стопаско развитие НЕ е вярна?
11
За развитието на туризма пряко НЕ влияе един от посочените природно - географски фактори. Кой е той?
12
Кой фактор е решаващ за териториалното разположение на ТЕЦ "Марица - изток" 1, 2 и 3?
13
Свържете природно - географския фактор със стопанската дейност, за която той има най-важно влияние.
14
Посочете причината, поради която “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е построен в близост до гр. Бургас.
15
Кой отрасъл на стопанството ще се развива на място, където има съчетание на находища на черни въглища, находища на руди и наличие на води?

Описание на теста

С онлайн теста "Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Природно - географски фактори" по география за 10 клас ще проверите знанията си за факторите, които влияят на развитието на стопанството и в частност за природно - географските фактори. Ще отговаряте на въпроси за значението и влиянието на географското положение, релефа и полезните изкопаеми, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят. Ще разсъждавате за видовете стопански дейности, които могат да се извършват при наличието на един от тях или при комбинация на няколко природни фактора. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се