Упражнение: Смислови, спомагателни и модални глаголи


Описание на упражнението

Каква е разликата между смисловите, спомагателните и модалните глаголи (Vollverben, Hilfsverben, Modalverben)? За какво служат спомагателните глаголи? Какво е значението на модалните глаголи? Могат ли глаголите haben, sein, werden да бъдат и смислови глаголи? Какви глаголи са möchten, können, sollen? Тествайте знанията си за глаголите с онлайн упражнението по немски език "Смислови, спомагателни и модални глаголи" за ниво А1. Учете и се забавлявайте. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички изброени глаголи са смислови глаголи.
  • denken, reisen, waschen, bestellen
5т. 2. На кой ред откривате само смислови глаголи?
5т. 3. Отбележете правилните отговори.
  • Спомагателни глаголи наричаме глаголите ...
5т. 4. Спомагателните глаголи могат да се преведат, защото имат собствено значение.
5т. 5. Кои редове съдържат само модални глаголи?
6т. 6. Всички дадени глаголи са смислови глаголи. Свържете глаголите с подходящите картинки.
6т. 7. Свържете значенията на немски и български език.
6т. 8. Правилно ли е твърдението?
  • Спомагателните глаголи са спрегнатата част от сказуемото и се съгласуват по лице и число с подлога.
6т. 9. За кои глаголи се отнася дефиницията?
  • Тези глаголи показват някакво отношение към действието /позволение, необходимост, възможност/.
6т. 10. Свържете изреченията с техния превод.
6т. 11. Свържете изреченията с подходящия инфинитив на глагола.
6т. 12. На кой ред откривате глаголи, които могат да бъдат както спомагателни, така и смислови глаголи?
11т. 13. Свържете определението с подходящ пример.
11т. 14. В кои три изречения глаголът haben е употребен като смислов глагол?
11т. 15. Свържете значенията на модалните глаголи с подходящото изречение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!