logo

Тест: Смислови, спомагателни и модални глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички изброени глаголи са смислови глаголи.
  • denken, reisen, waschen, bestellen
2
На кой ред откривате само смислови глаголи?
3
Отбележете правилните отговори.
  • Спомагателни глаголи наричаме глаголите ...
4
Спомагателните глаголи могат да се преведат, защото имат собствено значение.
5
Кои редове съдържат само модални глаголи?
6
Всички дадени глаголи са смислови глаголи. Свържете глаголите с подходящите картинки.
7
Свържете значенията на немски и български език.
8
Правилно ли е твърдението?
  • Спомагателните глаголи са спрегнатата част от сказуемото и се съгласуват по лице и число с подлога.
9
За кои глаголи се отнася дефиницията?
  • Тези глаголи показват някакво отношение към действието /позволение, необходимост, възможност/.
10
Свържете изреченията с техния превод.
11
Свържете изреченията с подходящия инфинитив на глагола.
12
На кой ред откривате глаголи, които могат да бъдат както спомагателни, така и смислови глаголи?
13
Свържете определението с подходящ пример.
14
В кои три изречения глаголът haben е употребен като смислов глагол?
15
Свържете значенията на модалните глаголи с подходящото изречение.

Описание на теста

Каква е разликата между смисловите, спомагателните и модалните глаголи (Vollverben, Hilfsverben, Modalverben)? За какво служат спомагателните глаголи? Какво е значението на модалните глаголи? Могат ли глаголите haben, sein, werden да бъдат и смислови глаголи? Какви глаголи са möchten, können, sollen? Тествайте знанията си за глаголите с онлайн теста по немски език "Смислови, спомагателни и модални глаголи" за ниво А1. Учете и се забавлявайте. Желаем ви успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се