logo

Тест: Модалният глагол müssen - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете правилните форми на глагола müssen за единствено число в сегашно време.
2
Посочете правилните форми на глагола müssen за множествено число в сегашно време.
3
Посочете грешната форма на глагола müssen.
4
Следното изречение съдържа две глаголни форми. На правилното място ли са поставени и двете глаголни форми?
 • Die Kinder müssen um 21 Uhr ins Bett gehen.
5
На правилното място ли са поставени и двете глаголни форми в следното въпросително изречение?
 • Warum Herr Stein muss zum Arzt gehen?
6
Допълнете правилото:
7
Посочете възможните правилни подлози в следното изречение.
 • Am Abend muss ... noch Vokabeln lernen.
8
Посочете правилния подлог за следното изречение.
 • Müsst ... Medikamente einnehmen?
9
Изберете подходящата форма на глагола müssen за следното изречение.
 • Wir ... leider sehr früh nach Hause gehen.
10
Свържете частите на изреченията:
11
Свържете частите на изреченията:
12
Подредете частите на изречението, започвайки с подлога.
13
Кои две изречения имат грешен словоред?
14
Глаголните форми са разбъркани. Подредете ги така, че да се съгласуват по лице и число с подлога.
 • 1. Jeden Tag muss du Deutsch lernen.
 • 2. Ich müssen morgens um 7.30 in der Schule sein.
 • 3. Hier musst man links abbiegen.
 • 4. Am Abend muss wir oft aufräumen.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Съставете съобщително изречение от следните думи.
 • müssen - Meine - machen - ihre Hausaufgaben - Tochter

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Модалният глагол müssen - част 1" ("Das Modalverb müssen - Teil 1") ще упражните всичко важно, свързано с този глагол - спрежението му в единствено и множествено число, словореда на съобщителни и въпросителни изречения с или без въпросителна дума. Припомнете си кои форми са еднакви в единствено число, в кое число има умлаут, къде стои смисловият глагол и изобщо всичко, което ще ви гарантира успешно представяне в училище и на контролно. Онлайн упражението е подходящо за нива А1 и А2.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се