Упражнение: Специфична топлина на изпарение. Кондензация


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Специфична топлина на изпарение. Кондензация“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо по време на кипене температурата не се променя? Можете ли да пресмятате обмененото количество топлина при преходите между течното и газообразното състояние на веществата? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Преминаването на вещество от течно в газообразно състояние се нарича:
5т. 2. Течностите се изпаряват само, когато кипят.
5т. 3. С коя от посочените формули се пресмята количеството топлина, необходимо за превръщането на течността в пара?
5т. 4. Специфична топлина на изпарение се нарича количеството топлина, което е необходимо:
5т. 5. Коя е мерната единица за специфична топлина на изпарение?
6т. 6. По какво кипенето при течностите се различава от изпарението им?
6т. 7. Специфичните топлини на изпарение и кондензация за дадено вещество са еднакви.
6т. 8. Специфичната топлина на изпарение на водата е 2 260 \frackJkg. Това означава, че:
6т. 9. При кипене на чайника прозорците в кухнята се запотяват. Коя е причината за това?
6т. 10. Какво количество топлина е необходимо за пълното изпарение на спирт с маса 500 g при температурата на кипене на спирта?
6т. 11. В еднакви съдове са наляти равни количества вода, спирт, ацетон и амоняк. Коя течност ще се изпари най-бързо, ако всеки съд е загрят до температурата на кипене за съответната течност?
6т. 12. Температурата на парче лед, поставено в съд, се променя при нагряване, както е показано на графиката. Кой участък от графиката съответства на кипене?
11т. 13. Какво представляват облаците и с кое явление е свързано тяхното образуване?
11т. 14. Защо за приготвянето на дезодорантите се използва спирт, а не вода?
11т. 15. Водна пара при температура 100^0C кондензира. Как ще се изменят обемът, масата, плътността и вътрешната енергия на веществото?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!