new-logo

Тест: Национално стопанство – Показатели за анализиране и оценяване на развитието на стопанството

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са секторите, на които се дели стопанството на страната ни?
2
Кой от посочените подотрасли се отнася към първичния сектор на националното стопанство?
3
Обобщеният показател, който отразява общата пазарна стойност на всички стоки и услуги, произвеждани в националното стопанство за една година, се нарича:
4
Кой от стопанските сектори заема първо място по брой на заетите в България?
5
Кога се налага съвременната структура на националното стопанство?
6
Каква група показатели за изучаване на националното стопанство НЕ съществува?
7
В коя подточка са изброени дейности и термини САМО от един стопански сектор?
8
Кой стопански отрасъл НЕ произвежда материален продукт?
9
Коя характеристика се отнася за първичния сектор на стопанството?
10
За кой показател, характеризиращ стопанството, се отнася следното:
  • Комплексен показател, въведен през последните години от ООН. Разработен през 1990 г. от пакистански учен. Максималната стойност на показателя е 1/единица/.
11
Запишете кой е секторът на националното стопанство, за който се отнася следното:
  • Преработва суровини и произвежда както средства за производство, така и предмети за потребление. Явява се свързващо звено между останалите сектори на националното стопанство.
12
Индексът за човешко развитие е показател, който НЕ включва:
13
Съотнесете отрасъла към сектора, на който принадлежи.
14
Свържете частите на изреченията, за да се получи вярно твърдение.
15
Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста"Национално стопанство - Показатели за анализиране и оценяване на развитието на стопанството" по география за 10 клас ще проверите знанията си за подялбата на стопанството ни на сектори и за показателите, чрез които се анализира и планира стопанската дейност. Ще разберете дали сте усвоили понятията Брутен вътрешен продукт и Индекс за човешко развитие. Ще съотнасяте стопански дейности към секторите, на които принадлежат и ще разпознавате за кои сектори се отнася дадена характеристика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се