logo

Тест: Стопанство - етапи на развитие и показатели

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от основните групи  показатели  НЕ се използва за анализ на стопанските дейности ?
2
Към коя група показатели попада Брутния национален продукт на страната?
3
Обобщеният показател, който отразява общата пазарна стойност на всички стоки и услуги, произвеждани в националното стопанство за една година, се нарича:
4
Как османското нашествие на Балканите влияе върху стопанското ни развитие?
5
През кой период са създадени първата фабрика и първата ЖП линия по нашите земи?
6
С кое събитие се поставя началото в изграждане на националното ни стопанство?
7
Коя от изброените характеристики на стопанското ни развитие се осъществява в периода от Освобождението до 1944 г.?
8
Кое е характерно за стопанското ни развитие в периода от 1944 до 1989 г.?
9
Заради индустриализацията  след 1944 г. започват интензивни миграционни процеси на населението от селата към градовете.
10
В края на кой период от стопанското ни развитие промишлената продукция осигурява най-висок дял от БВП на страната ?  
11
Запишете кой стойностен показател за стопанско развитие се отнася определението:
  • Формира се като към БВП добавим и стойността на произведените стоки и услуги от български фирми, работещи в чужбина.
12
Индустриализацията на страната в  края на XIX  и началото на XX век е свързана предимно с изграждането на промишлени предприятия :
13
Съотнесете стопанските процеси към периода, за който са характерни .
14
Свържете частите на изреченията, за да се получи вярно твърдение.
15
 Как се нарича процесът при който държавата отнема мините, банките, промишлените предприятия и земеделските земи от частните собственици, за да  се утвърдят държавната и кооперативната собственост като основни в икономиката ни?

Описание на теста

С онлайн теста върху показателите и етапите на развитие на стопанството по география за 10. клас ще провериш знанията си за отделните етапи, през които преминава стопанското ни развитие до 1989 г. Какви са техните основни характеристики и за видовете показателите, чрез които се анализира и планира стопанската дейност? Ще разбереш дали знаеш какво означават понятията Брутен вътрешен продукт и БНП. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се