Упражнение: haben и sein в сегашно и минало време - упражнения


Описание на упражнението

Как се спрягат глаголите haben и sein в сегашно (Präsens) и минало време (Präteritum)? Познавате ли безпогрешно всичките им форми? Проверете знанията си с разнообразните задачи (свързване на изречения, избор на правилна форма, попълване на дупки) на онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Haben и sein в сегашно и минало време - упражнения". Учете и се забавлявайте! :)

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На кой ред откривате форми на глагола sein в сегашно време?
5т. 2. На кой ред откривате форми на глагола sein в минало време?
5т. 3. На кой ред откривате форми на глагола haben в минало време?
5т. 4. Попълнете липсващите глаголни форми.
5т. 5. Попълнете липсващите глаголни форми.
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Попълнете изреченията с дадените форми на глагола sein в минало време.
  • war - warst - waren
6т. 8. Свържете частите на изреченията.
6т. 9. Попълнете формите на глагола haben в сегашно време.
6т. 10. Изберете правилната глаголна форма.
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. Свържете частите на изреченията.
11т. 13. Поставете глагола sein в подходящото време, лице и число.
11т. 14. Поставете глагола haben в подходящото време, лице и число.
11т. 15. Изберете правилния глагол.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!