logo

Тест: Скорост с Александър Сано

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно израза, за да получите определението за скорост.
2
Мерните единици за скорост са:
3
Кои са уредите, измерващи скоростта?
4
С коя латинска буква се означава скоростта?
5
Скоростта се пресмята по формулата v=\fracts. .
6
Спринтьор изминава 10 m за 1 s. Каква е неговата скорост?
7
В кой случай движението е равномерно?
8
Средната скорост v при неравномерно движение се пресмята по същия начин, както при равномерно движение - v=\fracst.
9
Лястовица изминава за 1 минута 900 m път. С каква скорост лети птицата?
10
Скоростта, която отчита скоростомерът на автомобил е 140 km/h. Разрешено ли е движението с такава скорост в градовете?
11
Свържете елементите и получете равенства. Използвайте полезното равенство.
12
Попълни празните места в израза, като използваш думите: равномерно и неравномерно.
13
Определете кое от твърденията е пример за равномерно движение?
14
Разстоянието между две съседни станции на метрото е 2700 m. С каква средна скорост трябва да се движи влакът, за да измине това разстояние за 3 минути?
  • Отговорът запишете с цифри.
15
Дивите гъски летят със скорост 80 km/h, а пощенските гълъби - с 30 m/s. Кой лети с по-голяма скорост?

Описание на теста

С онлайн теста "Скорост" по човекът и природата за 6. клас ще провериш знанията си за величината "скорост", нейната формула, както и термина "средна скорост". При пресмятането на задачите ще се упражниш превръщането на мерните единици - км/ч в м/с и обратно. Ще затвърдиш и провериш дали правилно записваш накратко какво е известно от условието (Дадено:...) и сам да определиш какво се търси (Търси се :..), а от там да решиш правилно задачата. Ще тестваш знанията си за измервателните уреди скоростомер и радар. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се