logo

Тест: Правилни глаголи в сегашно време. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите на български и немски език.
2
Свържете глаголите на български и немски език.
3
Свържете частите на изреченията.
4
Свържете частите на изреченията.
5
Свържете частите на изреченията.
6
Попълнете окончанията на сказуемите.
7
Попълнете окончанията на сказуемите.
8
Как може да продължи даденото изречение? Посочете двата правилни варианта.
  • Unser Kind ... .
9
Свържете частите на изреченията.
10
Попълнете окончанието за 2. лице ед.число.
11
Кои местоимения могат да бъдат подлог в даденото изречение?
  • ... küsst mich.
12
Отбележете изреченията, съдържащи правилна форма на глагола lernen.
13
Изберете правилната глаголна форма.
14
Поставете глаголите в подходящото лице и число.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете дадените подлози.
  • ich - ihr - du - Sie

Описание на теста

Проверете знанията си за спрежението на глаголите в сегашно време с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Правилни глаголи в сегашно време - задачи". Как се спрягат глаголи като antworten, warten, kosten, antworten, öffnen? Каква особеност имат глаголи като heißen, übersetzen, tanzen, reisen, küssen? Как се спряга глаголът lernen? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се