new-logo

Тест: Строеж на атома. Електронна обвивка. Част 2. Подслоеве

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електронната обвивка на атомите се състои от:
2
Посочете грешното твърдение: В трети електронен слой има следните подслоеве:
3
В р-подслоя на 2 електронен слой има 3 квантови клетки с еднаква енергия.
4
В една квантова клетка може да има само 2 електрона, които са с паралелни спинове.
5
Електронната формула на атома на водорода е:
6
Броят на подслоевете в даден електронен слой е равен на:
7
Свържете номера на подслоя със съответното му означение:
8
Свържете вида на подслоя със съответния брой квантови клетки и максимален брой електрони, които могат да се съдържат на него:
9
Попълнете липсващите думи и символи в текста като използвате част от дадените:
  • енергия, сила, по-ниска, по-висока, 4s, 3d, 4d
10
Според правилото на Хунд еквивалентните атомни орбитали се запълват първоначално с по 1 електрон, като всички електрони са с паралелни спинове, след което електроните започват да се сдвояват.
11
Свържете елемента с правилната му електронна конфигурация в основно състояние, записана като енергетична диаграма (квантови клетки):
12
На схемата е показана енергетична диаграма на въглерод:
13
Свържете частиците със съответстващите им електронни формули:
14
На схемата е изобразена енергетична диаграма на хлорен атом в едно от възбудените му състояния, в което атомът е от:
15
На схемата е показана енергетичната диаграма на:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Строеж на атома. Електронна обвивка - част 2 - Подслоеве", в който с интересни и полезни въпроси ще проверите уменията си за съставяне на електронна конфигурация на атомите и да я изразявате с енергетична диаграма (квантови клетки) и електронна формула. Чрез теста ще проверите дали сте разбрали, че електронните слоеве имат подслоеве, а пък те са съставени от квантови клетки, как се наименуват подслоевете и по колко квантови клетки и електрони има в даден подслой. Упражнете се и върху трите основни правила за изграждане на електронната конфигурация на атомите, след което ще сте напълно подготвени за изпитване или контролно, при това за отлична оценка.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се