Упражнение: Строеж на атома. Електронна обвивка - част 2 - Подслоеве


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Строеж на атома. Електронна обвивка - част 2 - подслоеве", в който с интересни и полезни въпроси ще проверите уменията си за съставяне на електронна конфигурация на атомите и да я изразявате с енергетична диаграма (квантови клетки) и електронна формула. Чрез теста ще проверите дали сте разбрали, че електронните слоеве имат подслоеве, а пък те са съставени от квантови клетки, как се наименуват подслоевете и по колко квантови клетки и електрони има в даден подслой. Упражнете се и върху трите основни правила за изграждане на електронната конфигурация на атомите, след което ще сте напълно подготвени за изпитване или контролно, при това за отлична оценка.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица):
5т. 2. Посочете грешното твърдение: В трети електронен слой има следните подслоеве:
5т. 3. В р-подслоя на 2 електронен слой има 3 квантови клетки с еднаква енергия.
5т. 4. В една квантова клетка може да има само 2 електрона, които са с паралелни спинове.
5т. 5. Електронната формула на атома на водорода е:
6т. 6. Броят на подслоевете в даден електронен слой е равен на:
6т. 7. Свържете номера на подслоя със съответното му означение:
6т. 8. Свържете вида на подслоя със съответния брой квантови клетки и максимален брой електрони, които могат да се съдържат на него:
6т. 9. Попълнете липсващите думи и символи в текста (за думите използвайте кирилица, a за символите - латиница):
6т. 10. Според правилото на Хунд еквивалентните атомни орбитали се запълват първоначално с по 1 електрон, като всички електрони са с паралелни спинове, след което електроните започват да се сдвояват.
6т. 11. Свържете елемента с правилната му електронна конфигурация, записана като енергетична диаграма:
6т. 12. На схемата е показана енергетична диаграма на въглерод:
11т. 13. Свържете частиците със съответстващите им електронни формули:
11т. 14. На схемата е изобразена енергетична диаграма на хлорен атом в едно от възбудените му състояния, в което атомът е от:
11т. 15. На схемата е показана енергетичната диаграма на:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!