logo

Тест: Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете причастието с глагола, от който е образувано.
2
Свържете причастието с глагола, от който е образувано.
3
Свържете правилно.
4
Кой ред съдържа само минали страдателни причастия на глаголи с делима представка?
5
Всички изброени причастия са образувани от правилни (слаби) глаголи.
  • gereist, ausgewandert, geklettert, gelandet
6
Образувайте изречения в Präsens.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Образувайте изречения в Präsens.
  • Дадените глаголи имат делима представка.
8
Едно минало страдателно причастие е грешно. Посочете го.
9
Едно минало страдателно причастие е грешно. Посочете го.
10
Свържете частите на изреченията.
11
Поставете глаголите в Perfekt.
  • Спомагателният глагол за всички глаголи е sein.
12
Всички редове съдържат по едно сгрешено минало страдателно причастие.
  • Посочете реда, който съдържа три правилни форми.
13
Изберете правилното причастие.
14
Изберете подходящите минали страдателни причастия и допълнете изреченията.
  • gefallen - geworden - entstanden - gesprungen - ausgestiegen - gewesen
 
15
Поставете подходящия глагол в Perfekt.
  • erkranken - bleiben - gehen - sein

Описание на теста

Кои са миналите страдателни причастия (Partizip Perfekt / Partizip II) на глаголи с делима представка като abfahren, mitkommen, auswandern, ausgehen (trennbare Verben)? Как образуват миналите си страдателни причастия слабите/правилните и силните/неправилните глаголи? Кои форми са правилни - gesterben, gewessen, gewurden или gestorben, gewesen, geworden? Тествайте знанията си с разнообразните и типични за всички учебници по немски език задачи от онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се