Упражнение: Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)


Описание на упражнението

Кои са миналите страдателни причастия (Partizip Perfekt / Partizip II) на глаголи с делима представка като abfahren, mitkommen, auswandern, ausgehen (trennbare Verben)? Как образуват миналите си страдателни причастия слабите/правилните и силните/неправилните глаголи? Кои форми са правилни - gesterben, gewessen, gewurden или gestorben, gewesen, geworden? Тествайте знанията си с разнообразните и типични за всички учебници по немски език задачи от онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете причастието с глагола, от който е образувано.
5т. 2. Свържете причастието с глагола, от който е образувано.
5т. 3. Свържете правилно.
5т. 4. Кой ред съдържа само минали страдателни причастия на глаголи с делима представка?
5т. 5. Всички изброени причастия са образувани от правилни (слаби) глаголи.
  • gereist, ausgewandert, geklettert, gelandet
6т. 6. Образувайте изречения в Präsens.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 7. Образувайте изречения в Präsens.
  • Дадените глаголи имат делима представка.
6т. 8. Едно минало страдателно причастие е грешно. Посочете го.
6т. 9. Едно минало страдателно причастие е грешно. Посочете го.
6т. 10. Свържете частите на изреченията.
6т. 11. Поставете глаголите в Perfekt.
  • Спомагателният глагол за всички глаголи е sein.
6т. 12. Всички редове съдържат по едно сгрешено минало страдателно причастие.
  • Посочете реда, който съдържа три правилни форми.
11т. 13. Изберете правилното причастие.
11т. 14. Изберете подходящите минали страдателни причастия и допълнете изреченията.
  • gefallen - geworden - entstanden - gesprungen - ausgestiegen - gewesen
 
11т. 15. Поставете подходящия глагол в Perfekt.
  • erkranken - bleiben - gehen - sein

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!