Упражнение: Национално стопанство – същност, структура и особености на стопанската дейност в България


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Национално стопанство - същност, структура и особености на стопанската дейност в България" по география за 10 клас ще проверите дали сте усвоили знания за понятието "национално стопанство", за същността на стопанската дейност и условията и факторите, които й влияят. Ще демонстрирате знания за структурата и особеностите на стопанската дейност в България. Ще отговаряте на въпроси, с които ще си изясните причините за съвременното състояние и особености на националното ни стопанство. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Стопанството /икономиката/ обединява всички дейности, свързани с:
5т. 2. Коя е отличителната черта на стопанството в съвременните условия?
5т. 3. Исторически формирана система от разнородни човешки дейности, осъществявани на територията на България, е определение за:
5т. 4. Довършете  твърдението:
  • Стопанството на България се състои от производствени и ........
5т. 5. Вярно ли е твърдението, че стопанството на България е равномерно развито?
6т. 6. С какво НЕ са свързани стопанските дейности?
6т. 7. Възможно ли е да има силно развито стопанство, ако в държавата има проблеми и неуредици?
6т. 8. Кои са факторите, които оказват влияние върху формирането на регионалната стопанска структура у нас?
6т. 9. Как се структурира стопанството в света?
  • Подредете видовете стопанства от глобалната до най-ниската регионалната структура.
6т. 10. Коя е отличителната черта на стопанството на България?
6т. 11. Кое определя сложността на съвременното световно стопанство?
6т. 12. Какво ще се случи, ако настъпи промяна в някоя от стопанските дейности в националното ни стопанство?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста.
11т. 14. Свържете стопанските дейности, с мястото в България, където те са основни.
11т. 15. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!