Упражнение: Специфична топлина на топене


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Специфична топлина на топене“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо по време на топене температурата не се променя? Можете ли да пресмятате обмененото количество топлина при преходите между твърдото и течното състояние на веществата? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
5т. 2. По време на втвърдяване телата отделят топлина.
5т. 3. Как можем да пресметнем количеството топлина, необходимо за разтопяване на едно тяло?
5т. 4. Специфична топлина на топене се нарича количеството топлина, което е необходимо:
5т. 5. Коя е мерната единица за специфичната топлина на топене?
6т. 6. По време на топенето се променя кинетичната енергия на градивните частици.
6т. 7. Специфичната топлина на топене на оловото е 25 \frackJkg. Това означава, че:
6т. 8. Алуминиево и медно блокче, всяко с маса 1 килограм, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо повече количество топлина?
6т. 9. За изработването на пръстен се разтопява 5 g злато. Какво количество топлина е предадено на златото, след като е достигната температурата на топене?
6т. 10. След като във вана за топене на алуминий е достигната температурата на топене, от нагревателя е получено още 52 000 kJ количество топлина. Каква е масата на стопения алуминий?
6т. 11. Кое от посочените на чертежа вещества има по-висока температура на топене?
6т. 12. Температурата на парче лед, поставено в чаша, се променя при нагряване, както е показано на графиката. В кой участък от графиката в съда има едновременно лед и вода?
11т. 13. Специфичната топлина на топене на волфрама е по-малка от специфичната топлина на топене на медта. Защо, за да се разтопи 1 килограм мед е необходима по-малко енергия, отколкото за разтопяването на 1 килограм волфрам?
11т. 14. Може ли в разтопен метал да замръзне вода?
11т. 15. В кой от двата случая ще се отдели по-голямо количество топлина: при втвърдяване на 3 kg желязо (Q1) или при замръзване на 2,5 kg вода (Q2) при температура на втвърдяване?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!