new-logo

Тест: Специфична топлина на топене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
2
По време на втвърдяване телата отделят топлина.
3
Как можем да пресметнем количеството топлина, необходимо за разтопяване на едно тяло?
4
Специфична топлина на топене се нарича количеството топлина, което е необходимо:
5
Коя е мерната единица за специфичната топлина на топене?
6
По време на топенето се променя кинетичната енергия на градивните частици.
7
Специфичната топлина на топене на оловото е 25 \frackJkg. Това означава, че:
8
Алуминиево и медно блокче, всяко с маса 1 килограм, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо повече количество топлина?
9
За изработването на пръстен се разтопява 5 g злато. Какво количество топлина е предадено на златото, след като е достигната температурата на топене?
10
След като във вана за топене на алуминий е достигната температурата на топене, от нагревателя е получено още 52 000 kJ количество топлина. Каква е масата на стопения алуминий?
11
Кое от посочените на чертежа вещества има по-висока температура на топене?
12
Температурата на парче лед, поставено в чаша, се променя при нагряване, както е показано на графиката. В кой участък от графиката в съда има едновременно лед и вода?
13
Специфичната топлина на топене на волфрама е по-малка от специфичната топлина на топене на медта. Защо, за да се разтопи 1 килограм мед е необходима по-малко енергия, отколкото за разтопяването на 1 килограм волфрам?
14
Може ли в разтопен метал да замръзне вода?
15
В кой от двата случая ще се отдели по-голямо количество топлина: при втвърдяване на 3 kg желязо (Q1) или при замръзване на 2,5 kg вода (Q2) при температура на втвърдяване?

Описание на теста

Онлайн тестът „Специфична топлина на топене“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо по време на топене температурата не се променя? Можете ли да пресмятате обмененото количество топлина при преходите между твърдото и течното състояние на веществата? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Преходи между състоянията на веществата“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се