logo

Тест: Специфична топлина на топене

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преминаването на веществата от твърдо в течно състояние се нарича (1). Преходът на веществото от течно в твърдо състояние се нарича (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
Процесът на втвърдяване настъпва при същата температура, при която се топи даденото вещество.
3
Как можеш да пресметнеш количеството топлина, необходимо за разтопяване на едно тяло?
4
Специфична топлина на топене \lambda се нарича количеството топлина, което е необходимо:
5
Коя е мерната единица за специфичната топлина на топене?
6
Вярно ли е, че по време на топенето телата отделят топлина?
7
Специфичната топлина на топене на оловото е 25 \frackJkg. Това означава, че:
8
Алуминиево и медно блокче, всяко с маса 1 kg, е нагрято до температурата му на топене. За разтопяването на кое тяло е необходимо повече количество топлина?
9
За изработването на пръстен се разтопява 5 g злато. Какво количество топлина е предадено на златото, след като е достигната температурата на топене?
  • Указание: Използвай, че 1 kg = 1000 g
10
След като във вана за топене на алуминий е достигната температурата на топене, от нагревателя е получено още 52 000 kJ количество топлина. Каква е масата на стопения алуминий?
11
Кое от посочените на чертежа вещества има по-висока температура на топене?
12
Температурата на парче лед, поставено в чаша, се променя при нагряване, както е показано на графиката. В кой участък от графиката в съда има едновременно лед и вода?
13
Специфичната топлина на топене на волфрама е по-малка от специфичната топлина на топене на медта. Защо, за да се разтопи 1 kg мед, е необходима по-малко количество топлина, отколкото за разтопяването на 1 kg волфрам?
14
Може ли в разтопен метал да замръзне вода?
15
На фигурата е показано как се изменя температурата на образец от сплавта с маса m=0,5kg в зависимост от погълнатото от образеца количество топлина. Използвай тези данни и определи:
  • а) температурата на топене на сплавта;
  • б) специфичната топлина на топене на сплавта.
  • Указание: Запиши отговорите си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли какво представлява специфичната топлина на топене? Разбра ли каква е причината, когато кристално вещество се топи, да не се покачва температурата, независимо че го загряваме? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се