logo

Тест: Ръбести тела. Трудни задачи от олимпиади

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че лицето на околната повърхнина на призма и лицето на околната повърхнина на пирамида е сбор от лицата на околните стени?
2
Лицето на околната повърхнина на правилна n-ъгълна призма с основен ръб b, периметър P и височина h е:
3
Лицето на околната повърхнина на правилна n-ъгълна пирамида с основен ръб b, периметър P и апотема k е:
4
Вярно ли е, че:
 • Лицето на пълната повърхнина на призма е сборът от лицето на околната повърхнина и лицето на едната основа.
5
Вярно ли е, че:
 • Обемът на пирамида е равен на  една трета от произведението на лицето на основата B и височината h.
6
Призма и пирамида имат по 8 върха.
 • Отбележете вида на телата.
7
Пирамида и призма имат равен брой ръбове - 12.
 • По вид те са:
8
Дадена е задачата:
 • / Общински кръг на републиканска олимпиада по математика 2009 г. София /
 • Основата на права четириъгълна призма е успоредник със страни a и b и височини   ha=4 cm и   hb=6  cm.
 • а) намерете обема на призмата, ако b= 5 cm и лицето на околната повърхнина на призмата е 175  cm².
 • Страната a  и периметъра P на успоредника са:
9
Дадена е задачата:
 • / Общински кръг на републиканска олимпиада по математика 2009 г. София /
 • Основата на права четириъгълна призма е успоредник със страни a и b и височини ha=4 cm и  hb=6  cm.
 • а) намерете обема на призмата, ако b= 5 cm и лицето на околната повърхнина на призмата е 175 cm²
 • Височината h и обемът V на призмата са:
10
Дадена е задачата: / Общински кръг на републиканска олимпиада по математика 2009 г. София /
 • Основата на права четириъгълна призма е успоредник със страни a и b и височини  ha=4 cm и   hb=6  cm .
 • б) намерете лицето на околната повърхнина, ако обемът ѝ е равен на 180  cm ³  .
 • Лицето на една околна стена със страни a cm и h cm е:
11
Дадена е задачата:
 • / Общински кръг на републиканска олимпиада по математика 2009 г. София /
 • Основата на права четириъгълна призма е успоредник със страни a и b и височини   ha=4  cm  и   hb=6  cm.
 • б) намерете лицето на околната повърхнина, ако обемът ѝ е равен на 180 cm³.
Лицето на една околна стена със страни b cm и h cm е :
12
Дадена е задачата: / Общински кръг на републиканска олимпиада по математика 2009 г. София /
 • Основата на права четириъгълна призма е успоредник със страни a и b и височини   ha=4  cm и  hb=6  cm
 • б) намерете лицето на околната повърхнина, ако обемът ѝ е равен на 180 cm³.
 • Лицето на околната повърхнина на призмата е:
13
Дадена е задачата: /Областен турнир с международно участие Кърджали 2014/
 • Три плътни метални кубчета с ръбове 3 cm, 4 cm, и 5 cm са разтопени и е направено ново кубче.  Намерете лицето в квадратни сантиметри на една от стените на новото кубче.
 • Намерете обема на новото кубче. 
14
Дадена е задачата: /Областен турнир с международно участие Кърджали 2014/
 • Три плътни метални кубчета с ръбове 3 cm, 4 cm, и 5 cm са разтопени и е направено ново кубче.  Намерете лицето в квадратни сантиметри на една от стените на новото кубче.
 • Намерете ръба на новото кубче и лицето на една от стените на новото кубче. 
15
/Национална олимпиада по математика, областен кръг 2011/
 • Николай има два кашона с форма на правоъгълен паралелепипед с размери 1 m х 1 m х 60 cm и 80 cm х 70 cm х 60 cm.
 • Колко най-много кутии със същата форма и размери 20 cm х 20 cm х 15 cm е възможно Николай да постави в кашоните?

Описание на теста

В онлайн теста "Ръбести тела. Трудни задачи от олимпиади" ще обобщите знанията си за ръбестите тела. Ще преговорите кои са общите елементи на ръбести тела, как се намира лице на околна повърхнина и лице на повърхнина и обем на ръбести тела. Ще упражните знанията си със задачи от олимпиади и състезания. Решете задачите в онлайн теста, за да придобиете увереност по математика в 6. клас. Учете и се забавлявайте! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се