Упражнение: Ултразвук и инфразвук


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Ултразвук и инфразвук“ ще разшириш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за звуковите трептения извън диапазона на чуване на човешкото ухо. Ще се научиш как се ориентират прилепите и на какъв принцип работят радиолокаторите. Ще разбереш как може да се превръща ултразвукът в електричен ток и защо са опасни инфразвуковите вибрации. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво наричаме ултразвук?
5т. 2. Какво наричаме инфразвук?
5т. 3. Пиезоелектричен ефект е:
5т. 4. Кои от изброените животни използват инфразвукови сигнали за комуникация и ориентация в пространството?
5т. 5. Кои от изброените животни използват ултразвукови сигнали за комуникация и ориентация в пространството?
6т. 6. Ехолот регистрира отразения от кит ултразвуков импулс \dpi100 \mathbf1,2\mathbfs след неговото излъчване. Колко е разстоянието от кораба до кита? Скоростта на ултразвука във вода е \dpi100 \mathbf1500m/s.
 • УказаниеИзползвай, че \dpi100 \mathbfs= \fracu.t2.
6т. 7. Механична вълна се разпространява във въздуха и има честота 30 kHz. Какъв вид е вълната?
 • Указание: 1kHz = 1000Hz
6т. 8. За формиране на изображение на различни органи от човешкото тяло в съвременните ултразвукови ехографи и томографи се използват ултразвукови вълни с висока честота. Ултразвукът прониква в човешкото тяло, където се разпространява със скорост \dpi100 \mathbfu= 1500m/s и се отразява от повърхността на изследвания орган. За да се получи ясна картина, на която да се различават малки детайли, трябва да се използва ултразвук, чиято дължина на вълната не надминава  \dpi100 \mathbf\boldsymbol\lambda = 1mm.
 • Колко е честотата на такава ултразукова вълна?
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbfu= \boldsymbol\lambda .\nu \dpi100 \mathbf1m= 1000mm\dpi100 \mathbf1MHz= 1.10^6\mathbfHz
6т. 9. Най-късата ултразвукова вълна, която излъчва прилеп, има дължина на вълната \dpi100 \mathbf3,4mm. Колко херца е честотата \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu на този ултразвуков сигнал?
 • Указание: Скоростта на ултразвука във въздуха е \dpi100 \mathbfu= 340m/s\dpi100 \mathbf1m= 1000mm; \dpi100 \boldsymbol1\mathbfkHz= 1000Hz; \dpi100 \mathbfu= \boldsymbol\mathbf\lambda .\nu .
6т. 10. В съвременен ултразвуков микроскоп се използва ултразвук с честота \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = 3.10^9\mathbfHz. Колко е дължината на ултразвуковата вълна във водата? Скоростта на ултразвука във вода е \dpi100 \mathbfu= 1500m/s.
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf\boldsymbol1\mu m= 1.10^-6\mathbfm.
6т. 11. При ръкопляскане на трима души въздухът между дланите им трепти съответно с период 0,8 s; 0,025 s и 0,02 s. При кой от посочените случаи възниква инфразвук?
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \mathbf\frac1T.
6т. 12. Механична вълна се разпространява във въздух със скорост \dpi100 \mathbfu= 340m/s. Периодът на тази вълна е \dpi100 \boldsymbol\mathbfT= 15min. Определи дължината на вълната \dpi100 \boldsymbol\boldsymbol\lambda , честотата \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu и вида на тази вълна.
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbfu= \frac\mathbf\mathbf\mathbf\boldsymbol\lambda T\dpi100 \boldsymbol\nu = \mathbf\frac1T\dpi100 \mathbf1min.= 60s\dpi100 \mathbf1km= 1000m
11т. 13. За една секунда прилеп издава 4 ултразвукови писъци с много малка продължителност. На какво максимално разстояние могат да се намират отразяващите обекти, така че прилепът да улови ехото преди да е издал следващия писък?
 • Указание: Скоростта на ултразвука във въздуха е 340 m/s.
11т. 14. Източник на вълни извършва \dpi100 \mathbf8 трептения за \dpi100 \mathbf2s, а скоростта на разпространение на вълната е \dpi100 \mathbfu= 36m/s. Определи:
 • 1. Честотата \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu  на вълната.
 • 2. Дължината на вълната \dpi100 \boldsymbol\mathbf\lambda .
 • 3. Вида на тази звуковa вълна – дали е инфразвук или ултразвук.
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf\boldsymbol\nu = \fracNt, където \dpi100 \mathbfNе броят на трептенията.
11т. 15. Изключително детайлно изображение на транзистори и други полупроводникови структури могат да се получат с помощта на акустичен микроскоп. Образците се потапят в течен хелий, където скоростта на ултразвука е \mathbf240m/s, и се облъчват с ултразвук с честота \mathbf\mathbf\boldsymbol\nu = 4,2\mathbfGHz. Какви са размерите на най-малките детайли, които могат да се видят с такъв микроскоп?
 • Указание: \mathbf1GHz= \mathbf1.10^9\mathbfHz\mathbf1nm= \mathbf1.10^-9\mathbfm
 • Приеми, че тези размери са с дължината на вълната на използвания ултразвук.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!