Упражнение: Ултразвук и инфразвук


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Ултразвук и инфразвук“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за звуковите трептения извън диапазона на чуване на човешкото ухо. Ще се научите как се ориентират прилепите и на какъв принцип работят радиолокаторите. Ще разберете как може да се превръща ултразвукът в електричен ток и защо са опасни инфразвуковите вибрации. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво наричаме ултразвук?
5т. 2. Какво наричаме инфразвук?
5т. 3. Пиезоелектричен ефект е:
5т. 4. Кои от изброените животни използват инфразвукови сигнали за комуникация и ориентация в пространството?
5т. 5. Кои от изброените животни използват ултразвукови сигнали за комуникация и ориентация в пространството?
6т. 6. Ехолот регистрира отразения от кит ултразвуков импулс 1,2 s след неговото излъчване. Колко е разстоянието от кораба до кита? Скоростта на ултразвука във вода e 1500 m/s.
6т. 7. Механична вълна се разпространява във въздуха и има честота 30 kHz. Какъв вид е вълната?
6т. 8. За формиране на изображение на различни органи от човешкото тяло в съвременните ултразвукови ехографи и томографи се използват ултразвукови вълни с висока честота. Ултразвукът прониква в човешкото тяло, където се разпространява със скорост u=1500 m/s и се отразява от повърхността на изследвания орган. За да се получи ясна картина, на която да се различават малки детайли, трябва да се използва ултразвук, чиято дължина на вълната не надминава λ=1 mm.
  • Колко е честотата на такава ултразукова вълна?
6т. 9. Най-късата ултразвукова вълна, която излъчва прилеп, има дължина на вълната 3,4 mm. Колко херца е честотата на този ултравуков сигнал? Скоростта на ултразвука във въздуха е 340 m/s.
6т. 10. В съвременен ултразвуков микроскоп се използва ултразвук с честота 3.10^9 Hz. Колко е дължината на ултразвуковата вълна във водата? Скоростта на ултразвука във вода е 1500 m/s.
6т. 11. При ръкопляскане на трима души въздухът между дланите им трепти съответно с период 0,8 s; 0,025 s и 0,02 s. При кой от посочените случаи възниква инфразвук?
6т. 12. Механична вълна се разпространява във въздух със скорост 340 m/s. Периодът на тази вълна е T=15 min. Определете дължината на вълната, честотата и вида на тази вълна.
11т. 13. За една секунда прилеп издава 4 ултразвукови писъци с много малка продължителност. На какво максимално разстояние могат да се намират отразяващите обекти, така че прилепът да улови ехото преди да е издал следващия писък? Скоростта на ултразвука във въздуха е 340 m/s.
11т. 14. Източник на вълни извършва 8 трептения за 2 s, а скоростта на разпространение на вълната е 36 m/s. Определете честотата и дължината на вълната. Определете вида на тази звуковa вълна, дали е инфразвук или ултразвук?
11т. 15. Изключително детайлно изображение на транзистори и други полупроводникови структури могат да се получат с помощта на акустичен микроскоп. Образците се потапят в течен хелий, където скоростта на ултразвука е 240 m/s, и се облъчват с ултразвук с честота 4,2 GHz.
  • Какви са размерите на най-малките детайли, които могат да се видят с такъв микроскоп?
  • Приемете, че тези размери са с дължината на вълната на използвания ултразвук.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!