new-logo

Тест: Климатични области в България. Умереноконтинентална и преходна климатична област

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко климатични области са формирани на територията на България?
2
Избери думата, която да поставиш в изречението така, че да се получи правилно твърдение за същността на климатичните области.
  • Климатичната област е територия, в която има ... особености на климатичните елементи.
3
Коя от климатичните области в България има най-голям териториален обхват?
4
Климатът в България може да бъда определен като:
5
В коя климатична област на България най-добре се проявяват континенталните черти на климата?
6
За коя климатична област на България са характерни два минимума и два максимума на валежите?
7
Посочи верните твърдения за обхвата и основните климатични характеристики на преходноконтиненталната климатична област.
8
За коя климатична област в България се отнася следното описание:
  • Голяма годишна температурна амплитуда. Средните температури за м. януари са отрицателни. Максимумът на валежите е пролетно-летен. Преобладаващите ветрове са западни и северозападни. 
  • ключови думи: черноморска, умереноконтинентална, планинска, преходноконтинентална
9
Подреди в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на климатична област.
10
Кое от изброените твърдения за умереноконтиненталната климатична област НЕ е вярно?
11
На картата с цифри са обозначени климатичните области, формирани на територията на България. Свържи цифрата с името на областта.
12
За коя климатична област на България се отнася климатограмата?
13
Кои от изброените твърдения са верни?
  • В умереноконтиненталната климатична област средната годишна температура е между 10 и 11 градуса по Целзий.(1) Количеството на валежите в умереноконтиненталната климатична област се повишава от юг на север. (2)  Преходната климатична област обхваща Горнотракийската низина, ниските Задбалкански котловини, части от Бургаската низина, планините Сакар и Странджа. (3)  Средната годишна температура в преходната област е по-висока от средните стойности на температурите в умереноконтиненталната област. (4)
14
Кое твърдение НЕ се отнася за климата на областта, чиято климатограма виждаш?
15
Попълни пропуските в текста, като използваш като източник на информация само климатограмата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за климатичните области в България. Ще отговаряш на въпроси за местоположението, особеностите на климата и факторите, които формират умереноконтиненталната и преходната климатична област. Ще демонстрираш и умения за работа с климатична карта и климатограма. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се