logo

Тест: Звук, слух и шум

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е звук?
2
Имаш три среди: вода, въздух и парче метал. В коя среда звукът се разпространява най-бързо и в коя най-бавно?
3
С коя формула се изчислява интензитетът на звука?
4
Отбележи кои са верните мерни единици за интензитет на звука.
5
Определи нивото на интензитета /силата/ на звука, които наричаме праг на чуване и праг на болката.
6
Пресметни дължините на вълните, съответстващи на границите на диапазона на чуване \dpi100 \mathbf\left ( 16Hz-20000Hz \right ). Скоростта на звука при стайна температура е \dpi100 \mathbf340\mathbfm/s.
  • Указание: Използвай, че  \dpi100 \boldsymbolu= \boldsymbol\lambda .\boldsymbol\nu .
7
Във въздуха звуковата вълна има дължина на вълната  \dpi100 \boldsymbol10cm. Колко е дължината на вълната на звук със същата честота, който се разпространява по медна пръчка? Скоростта на звука във въздуха е \dpi100 \boldsymbol340\mathbfm/s, а в медта е \dpi100 \mathbf3400m/s.
  • Указание: Използвай, че  \dpi100 \mathbfu= \boldsymbol\lambda .\nu .
8
Определи дължините на звуковата вълна, съответстваща на тона "ла" \dpi100 \left ( \mathbf440Hz \right ) във въздушна \dpi100 \mathbf\left ( u= 331m/s \right ) и във водна среда \dpi100 \left ( \mathbfu= 1500m/s \right ).
  • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf\boldsymbol\lambda = \mathbf\fracu\nu .
9
Честотата на звуковата вълна, която се излъчва при удар върху средния клавиш C на пиано, е  \dpi100 \mathbf262Hz. Определи дължината на вълната на такъв звук, ако той се разпространява във въздух \dpi100 \left ( \mathbfu= 340m/s \right ) и във вода \dpi100 \left ( \mathbfu= 1480m/s \right ).
  • Указание: Използвай, че \dpi100 \boldsymbol\lambda = \frac\mathbfu\nu .
10
Преди началото на кинопрожекция нивото на интензитета на шума в залата намалява от \dpi100 \mathbf70dB на \dpi100 \mathbf20dB. Колко пъти е намалял интензитетът на шума?
11
Площта на тъпанчето на човешкото ухо е около 5.10^-5m^2. Пресметни звуковата енергия, която попада върху тъпанчето за \dpi100 2s, ако интензитетът на звука съответства на:
  • прага на болката Imax= 1 \fracWm^2
  • прага на чуване I0=1. 10^-12\fracWm^2
12
Пресметни енергията, която внася звуковата вълна от уличното осветление за 1 час през отворения прозорец на твоята стая. Площта на прозореца е 2 m^2, а интензитетът на вълната е 5.10^-4\fracWm^2 .
  • Указание: Не забравяй да превърнеш 1 час в секунди.
13
Когато учителят влиза в класната стая, нивото на интензитета на шума намалява от 90 dB на 60 dB. Колко пъти е намалял интензитетът на звука?
14
Площта на тъпанчето на ухото е около \dpi100 \mathbf0,8cm^2. Колко вата е преминалата през тъпанчето звукова мощност, ако интензитетът на звука е равен на долния праг на чуване \dpi100 \mathbf\left ( \mathbf1.10^-12W/m^2 \right )?
  • Указание:  Да се пренебрегне отражението на звука от тъпанчевата мембрана.
15
Две деца са застанали от двете страни на дълга метална тръба. Едното почуква с камък по тръбата. Определи дължината на тръбата, ако звукът от почукването пристига до второто дете с \Delta t=0,9 s по-бързо от колкото по въздуха. Скоростта на звука във въздуха е \dpi100 \mathbfu= \mathbf340m/s, а в метала е \dpi100 \mathbf10 пъти по-голяма.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Звук“ ще разшириш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за едно едно от най-значимите явления в нашия живот, а именно създаването и разпространението на звука. Ще се научиш да разграничаваш условията, от които зависи скоростта на разпространение на звука. Ще разбереш къде може да се разпространява звукът и защо често планината ни "отговаря" с ехо. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се