new-logo

Тест: Видове механични вълни. Сеизмични вълни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как наричаме механичните вълни според начина на трептене на частиците на средата, в която се разпространяват?
2
Вълновият фронт показва границата, до която е достигнала механичната вълна в даден момент.
3
Според формата на вълновия фронт вълните биват:
4
Как се наричат вълните, които се получават при земетресение?
5
Какви биват сеизмичните вълни?
6
Напречните механични вълни се разпространяват в газове, течности и твърди тела, а надлъжните - само в еластични твърди тела.
7
С каква скорост се движи вълновият фронт?
8
Разстоянието между два съседни вълнови фронта е равно на половината от дължината на вълната \frac\lambda 2.
9
В твърдите тела могат да се разпространяват:
10
При земетресение:
11
Частиците, които са на повърхността на воден басейн, могат да трептят както хоризонтално, така и вертикално.
12
Епицентърът на земетресение:
13
Определи вида на механичните вълни от картинките.
14
Скоростта на надлъжната сеизмична вълна, породена при едно земетресение, е 8 \frackms, а скоростта на напречната вълна е 4 \frackms. Пресметни на какво разстояние ще се разпространи надлъжната вълна за време t = 10 s. Колко секунди по-късно ще се усети напречната вълна на това място?
15
При едно земетресение надлъжната сеизмична вълна се движи със скорост 9 \frackms, а напречната - със скорост 5 \frackms. На дадено място от земната повърхност двете вълни пристигат с разлика във времето \Delta t = 32s. На какво разстояние от огнището на земетресението се намира това място?
  • Упътване: \Delta t =t 1 - t2, където t1 е времето, за което по-бавната вълна изминава търсеното разстояние, а t2 е времето, за което по-бързата вълна изминава същото разстояние.

Описание на теста

С този тест по физика и астрономия за 9. клас имаш възможност да затвърдиш знанията си за механичните вълни, по какво се различават и как се класифицират на различни видове. Специално внимание в теста е отделено на  сеизмичните вълни, на техните характеристики и свойства. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се