new-logo

Тест: Климат на България. Климатични елементи - част 1

Тест

С онлайн теста "Климат на България. Климатични елементи - част 1" ще проверите знанията си за два от елементите на климата в България - температурата и валежите. Ще демонстрирате знания за териториалните прояви на елементите. Ще разберете дали можете да обясните тези прояви. Ще четете информация от географска карта. Ще локализирате места, свързани с екстремни стойности на температурите и валежите. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Върху стойностите на температурата НЕ влияе:
2
Най-ниски средногодишни температури у нас се измерват:
3
Средногодишната сума на валежите у нас е:
4
Къде е измерен абсолютният максимум на снежната покривка в България?
5
В коя двойка са месеците, в които се измерват най-високи и най-ниски температури в България?
6
Допълнете изречението: Температурите в България от север на юг се ....
7
В кои форми на релефа често през зимата се наблюдават температурни инверсии?
8
В коя двойка са станциите, в които са измерени абсолютните температури в страната?
9
Свържете стойностите на температурите с тяхната характеристика:
10
Посочете вярното твърдение за валежите в България.
11
Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
12
Защо в западните части на Дунавската равнина падат малко количество валежи?
13
Попълнете пропуснатите думи в текста /когато става дума за валежите, записвайте месеците с думи/:
14
Коя от посочените територии има най-големи температурни амплитуди -24 - 26 °С?
15
Много високите валежи /около 1000 мм./ по високата част на северните и западните склонове на Западна и Средна Стара планина, се дължат на:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се