logo

Тест: Климат на България. Климатични елементи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените НЕ се определя като елемент на климата?
2
Най-ниски средногодишни температури у нас се измерват:
3
Средногодишната сума на валежите у нас е:
4
Къде е измерен абсолютният максимум на снежната покривка в България?
5
В коя двойка правилно са споменати месеците, в които се измерват най-високи и най-ниски температури в България?
6
Кои ветрове са преобладаващи над територията на България?
7
При какви климатични условия е измерена абсолютната минимална температура в България?
8
Някои климатични явления човекът определя като неблагоприятни, защото затрудняват стопанската му дейност. В коя от групите климатични елементи всички са неблагоприятни?
9
Свържи стойностите на температурите с тяхната характеристика.
10
Посочи вярното твърдение за валежите в България.
11
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: сушата, беломорец, бриз, атмосферното налягане, влажността на въздуха, морето, температурата
13
Използвай данните от таблицата и изчисли средната годишна температура за климатичната станция, като внимаваш кои данни ще подбереш.
  • Запиши в отговора само числото, което ще получиш след изчислението.
14
Къде в България има условия за поставяне на ветрогенератори и производство на електроенергия от тях?
15
Използването на слънчеви панели за производство на електроенергия е модерна технология. Създава ли някакви проблеми тяхното поставяне и използване?
  • Посочи кое от изброените е такъв проблем.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за специфичните особености на елементите на климата в България. Ще демонстрираш знания за техните териториални прояви. Ще разбереш дали можеш да обясниш тези прояви. Ще разсъждаваш върху приложението на климатичните елементи като неизчерпаем природен ресурс. Ще приложиш знанията си на практика с интересна задача за изчисление на средна годишна температура. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се