Упражнение: Климат на България. Климатични елементи - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Климат на България. Климатични елементи - част 1" ще проверите знанията си за два от елементите на климата в България - температурата и валежите. Ще демонстрирате знания за териториалните прояви на елементите. Ще разберете дали можете да обясните тези прояви. Ще четете информация от географска карта. Ще локализирате места, свързани с екстремни стойности на температурите и валежите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Върху стойностите на температурата НЕ влияе:
5т. 2. Най-ниски средногодишни температури у нас се измерват:
5т. 3. Средногодишната сума на валежите у нас е:
5т. 4. Къде е измерен абсолютният максимум на снежната покривка в България?
5т. 5. В коя двойка са месеците, в които се измерват най-високи и най-ниски температури в България?
6т. 6. Допълнете изречението: Температурите в България от север на юг се ....
6т. 7. В кои форми на релефа често през зимата се наблюдават температурни инверсии?
6т. 8. В коя двойка са станциите, в които са измерени абсолютните температури в страната?
6т. 9. Свържете стойностите на температурите с тяхната характеристика:
6т. 10. Посочете вярното твърдение за валежите в България.
6т. 11. Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
6т. 12. Защо в западните части на Дунавската равнина падат малко количество валежи?
11т. 13. Попълнете пропуснатите думи в текста /когато става дума за валежите, записвайте месеците с думи/:
11т. 14. Коя от посочените територии има най-големи температурни амплитуди -24 - 26 °С?
11т. 15. Много високите валежи /около 1000 мм./ по високата част на северните и западните склонове на Западна и Средна Стара планина, се дължат на:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!