logo

Тест: Уравнения, свеждащи се до линейни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Реши уравнението |x| = 3.
2
Реши уравнението |x| = -3.
3
За кое от уравненията е вярно, че всяко число е негов корен?
4
Кое от уравненията има само един корен?
5
Кое от уpавненията няма pешение?
6
Peши уpавнението \fracx+259=\fracx6.
7
Реши уравнението \frac2y15+1=\frac3y10.
8
Реши уравненето \fracx-210+\frac2x-115=3.
9
Намери корените на уравнението y^2=\frac181.
10
Корените на уравнението 9x^2=49 са:
11
Корени на уравнението (x-5)^2-3(x-5)=0 са:
12
Намери корените на уравнението 15x-25+2(3x-5)^2=0.
13
Намери корените на уравнението (x+1)(x^2+8x+16)=0.
14
Намери корените на уравнението (x-8)(4x^2+24x+36)=0.
15
Реши уравнението x^2+2x-35=0.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 7. клас ще затвърдиш знанията и уменията си за решаване на линейни уравнения с едно неизвестно. Можеш ли да сведеш всяко уравнение от първа степен с едно неизвестно до вида ах + b = 0, като използваш правилата за еквивалентност? Как се решават уравнения от типа 0x = b? В кои случаи казваме, че уравнението няма решение? А кога всяко число е решение на уравнението? Реши разнообразните примери в този онлайн тест по математика и си осигури отлично представяне в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се