logo

Тест: Раждането на една нова държава. Американската революция. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е изработил "Декларацията за независимост" на САЩ?
2
Кога и къде прозвучали първите изстрели на Войната за американска независимост?
3
Кой застава начело на континенталната армия във Войната за независимост?
4
Какво било единодушното мнение на "бащите основатели" при изработването на Конституцията на САЩ ?
5
Кога е националният празник на САЩ?
6
Разгледайте внимателно изображението и отбележете кой период от историята на САЩ символизира?  
7
Отговорете с да или не: 
  • Съществува ли робски труд в САЩ след приемането на "Декларацията за независимост"?
8
Кое твърдение не се отнася за разделението на трите власти в САЩ?
9
Какви политически фракции се оформят при обсъждането и приемането на Американската конституция?
10
Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Американски революционен лидер, автор на "Декларацията за независимост", трети президент на САЩ. Една от личностите наречени "бащи на нацията".
11
Какво не гарантира приетият през 1791 г. Бил за правата?
12
Попълнете пропуските в текста, така че да се получат верни твърдения.
13
Подредете събитията в хронологичен ред.
14
От кой документ е цитатът от текста:
  • "Конгресът няма да прави закон относно утвърждаване на религия или на нейното свободно упражняване; или ограничаваме свободата на словото, или на пресата; или правото на хората мирно да се събират, и да подават петиция пред правителството за поправяне на неправди."
15
Свържете понятията с текста, така че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Раждането на една нова държава. Американската революция. Част 2“ ще проверите знанията си за американската война за независимост. Кои са Томас Джеферсън и Джордж Вашингтон? А знаете ли какво е най-характерно за принципите, върху които се основава новата държава? Кога е приета "Декларацията за независимост"? С този тест ще проверите, знаете ли за демократичното разделение на властите в младата държава. Кога е приет Бил за правата на гражданите? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се