logo

Тест: Лице на повърхнина на правилна пирамида

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • Сборът от лицата на околните стени се нарича лице на околна повърхнина на пирамида?
2
Във формулата S=\fracn.b.k2 произведението n.b е:
3
Вярно ли е, че:
  • Сборът от лицата на околните стени и лицето на основата се нарича лице на повърхнина (пълна повърхнина) на пирамида?
4
Във формулата за лице на пълна повърхнина на пирамида  S1=B+S  ,с лице на околната повърхнина S, с променливата В е означено:
5
Във формулата за лице на пълна повърхнина на пирамида  S1=\fracP.k2+\fracP.a2  променливите k и а са:
6
Правилна триъгълна пирамида има основен ръб 4,2 cm и апотема на пирамидата 5 cm. Лицето на околната повърхнина е:
7
Периметърът на основата на правилна пирамида е 10,8 dm, а апотемата на пирамидата е 16 cm. Лицето на околната повърхнина в квадратни дециметри е:
8
Околната повърхнина на правилна пирамида е 300 cm^2, а апотемата на пирамидата е 50 cm. Намерете периметъра на основата на пирамидата.
9
Правилна шестоъгълна пирамида има лице на околната повърхнина  54cm^2. Лицето на една околна стена е:
10
Лицето на околната повърхнина на правилна осмоъгълна пирамида е 48 cm^2, а апотемата на пирамидата е 4 cm.
  • Каква е дължината на основния ръб на пирамидата?
11
Намерете лицето на пълната повърхнина на правилна четириъгълна пирамида с периметър на основата 36 cm и апотема на пирамидата 9 cm.
12
Правилна петоъгълна пирамида с апотема k=6 cm и основен ръб 5cm има лице на основата 53,75cm^2.
  • Намерете лицето на пълната повърхнина на пирамидата.
13
Петко направил развивка на правилна пирамида  и пресметнал, че лицето на околната повърхнина  е 72 cm^2, а лицето на едната околна стена  е 9 cm^2.
  • Колко върха ще има пирамидата?
14
Покривът на беседка има форма на правилна осмоъгълна пирамида с дължина на основен ръб 2 m и апотема 3 m.
  • Ако един правоъгълен лист ламарина има размери 2 m на 3 m, колко листа са необходими за покрива, ако всяка околна стена на покрива се направи от цяло парче?
15
Покривът на къща има форма на правилна четириъгълна пирамида с дължина на основния ръб 15 m и апотема 10 m. Ако една керемида е с размери 30 cm на 40 cm, колко керемиди са необходими за покрива?

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на повърхнина на правилна пирамида" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили начина за намиране на лице на повърхнина на правилна пирамида. Достатъчно ли е да знаем лицето на една околна стена на правилна пирамида, за да намерим лицето на околната повърхнина на пирамидата? Как да използваме формулите S=\frac{1}{2}P.k  и  S1=S+B  в задачите? Решете теста, за да станете по-добри по математика в 6 клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се