Упражнение: Механични вълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Механични вълни“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за едно изключително интересно и важно явление, каквото представлява вълновото движение. Ще се научите да разграничавате механичната вълна и трептенето на отделна частица на средата, в която се разпространява вълната. Ще разберете къде може да се разпространяват механичните вълни и как да описвате техните характеристики и свойства. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво наричаме вълново движение или "механична вълна"?
5т. 2. Кое твърдение е вярно?
  • Механичните вълни могат да пренасят:
5т. 3. Колко вида са вълните според направлението на трептене на частиците на средата и направлението на разпространение на вълната?
5т. 4. Как се наричат елементите на вълната, обозначени съответно с А и B?
5т. 5. Коя формула вярно изразява зависимостта между величините: λ - дължина на вълната, u - скорост на вълната и ν - честота, които характеризират вълновото движение?
6т. 6. Пресметнете скоростта на звука във вода, ако трептения с период T=0,003 s пораждат звукова вълна с дължина \lambda =4,49 m?
6т. 7. Скоростта на хармонична вълна е 500 m/s. Колко е дължината на вълната, ако източникът трепти с честота 100 Hz?
6т. 8. В еднородна среда се разпространяват механични вълни. Кое от следните твърдения е вярно?
6т. 9. Разстоянието между съседни гребен и дол на механична вълна е 5 m. Честотата на вълната е 400 Hz. Какво разстояние ще измине вълната за 1 min?
6т. 10. По опънат шнур се разпространява бягаща хармонична вълна с период 0,1 s и дължина на вълната 20 cm. Колко е скоростта на вълната?
6т. 11. Рибар забелязал, че покрай стоящата на котва лодка на всеки 4 s преминава гребен на морска вълна. Разстоянието между гребените той оценил на 12 m. Определете скоростта на вълните.
6т. 12. Определете честотата \nu на механичната вълна, чиято графика е изобразена на картинката. Скоростта на вълната е u=80 m/s.
11т. 13. За време \Delta t частица от материалната среда, в която се разпространява механична вълна, 400 пъти преминава през равновесното си положение. За същото време вълната се разпространява на разстояние 2000 m. Колко е дължината на вълната?
11т. 14. При гръмотевична буря виждате мълния 10 s преди да чуете гърма. На какво разстояние от вас е мълнията? Скоростта на звука е 340 m/s, а на светлината е 3.10^8 m/s.
11т. 15. Две неподвижни лодки се намират в езеро на разстояние s една от друга. От едната лодка е пуснат камък, при което върху повърхността на водата се образуват вълни. Наблюдател от втората лодка установява, че: вълните стигат до него за време t=15s; разстоянието между съседните гребени е L=0,7 m и че за време \tau =3,5s до него достигат n=5 гребена.
  • По тези данни определете разстоянието s между лодките.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

22:50 - 18.06.2018

Здравейте,как се решава задача 15?
Профилна снимка

Администратор

11:00 - 19.06.2018

Здравей, Галина! Теб кое те затрудни в задачата? Как я започваш?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.