logo

Тест: Механични вълни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Предаването на трептения от частица на частица в материална среда се нарича механична вълна.
2
За да има механична вълна, са необходими следните условия:
3
Механичните вълни могат да пренасят:
4
Кое разстояние е амплитуда на вълната?
5
Кое разстояние наричаме дължина на вълната?
6
Скорост на механичната вълна е:
7
Коя от формулите е вярна?
8
Пресметни скоростта на разпространение на хармонична вълна, която има период T = 0,03s и дължина на вълната \lambda = 0,6m.
9
Намери скоростта на механична вълна с честота \nu =50Hz и дължина на вълната \lambda =4m.
10
Хармонична вълна с честота \nu = 100Hz се разпространява със скорост u = 500 \fracms. Намери дължината на вълната.
11
Хармонична вълна с дължина на вълната \lambda = 3 cm се разпространява със скорост u = 1,2 \fracms. Намери периода T и честотата \nu на тази вълна. Указание: 1cm=10^-2m
12
Коя от четирите хармонични вълни на картинката е с най-голяма амплитуда?
13
Определи периода на всяка една от вълните на картинката.
14
Състави вярно твърдение. Указание: Прецени при какви условия градивните частици по-бързо ще предават трептенията една на друга.
15
Хармонична вълна има дължина на вълната 4 km и честота 2 Hz. Определи скоростта на вълната. Определи на какво разстояние ще се разпространи тя за време t=10s. Указание: При попълване на резултата обърни внимание какви мерни единици се изискват в отговора.

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас, свързан с механичните вълни, ще ти помогне да разшириш знанията си и да задълбочиш разбирането си за едно изключително интересно и важно явление, каквото представлява вълновото движение. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще преговориш и затвърдиш основни дефиниции, характеристики и закономерности при хармоничните вълни и ще можеш да демонстрираш придобитите знания в училище, постигайки висок успех. Желаем ти приятна и ползотворна работа с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се