new-logo

Тест: Механични вълни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво наричаме вълново движение или "механична вълна"?
2
Кое твърдение е вярно?
  • Механичните вълни могат да пренасят:
3
Колко вида са вълните според направлението на трептене на частиците на средата и направлението на разпространение на вълната?
4
Как се наричат елементите на вълната, обозначени съответно с А и B?
5
Коя формула вярно изразява зависимостта между величините: λ - дължина на вълната, u - скорост на вълната и ν - честота, които характеризират вълновото движение?
6
Пресметнете скоростта на звука във вода, ако трептения с период T=0,003 s пораждат звукова вълна с дължина \lambda =4,49 m?
7
Скоростта на хармонична вълна е 500 m/s. Колко е дължината на вълната, ако източникът трепти с честота 100 Hz?
8
В еднородна среда се разпространяват механични вълни. Кое от следните твърдения е вярно?
9
Разстоянието между съседни гребен и дол на механична вълна е 2,5 m. Честотата на вълната е 400 Hz. Какво разстояние ще измине вълната за 1 min?
10
По опънат шнур се разпространява бягаща хармонична вълна с период 0,1 s и дължина на вълната 20 cm. Колко е скоростта на вълната?
11
Рибар забелязал, че покрай стоящата на котва лодка на всеки 4 s преминава гребен на морска вълна. Разстоянието между гребените той оценил на 12 m. Определете скоростта на вълните.
12
Определете честотата \nu на механичната вълна, чиято графика е изобразена на картинката. Скоростта на вълната е u=80 m/s.
13
За време \Delta t частица от материалната среда, в която се разпространява механична вълна, 400 пъти преминава през равновесното си положение. За същото време вълната се разпространява на разстояние 2000 m. Колко е дължината на вълната?
14
При гръмотевична буря виждате мълния 10 s преди да чуете гърма. На какво разстояние от вас е мълнията? Скоростта на звука е 340 m/s, а на светлината е 3.10^8 m/s.
15
Две неподвижни лодки се намират в езеро на разстояние s една от друга. От едната лодка е пуснат камък, при което върху повърхността на водата се образуват вълни. Наблюдател от втората лодка установява, че: вълните стигат до него за време t=15s; разстоянието между съседните гребени е L=0,7 m и че за време \tau =3,5s до него достигат n=5 гребена.
  • По тези данни определете разстоянието s между лодките.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Механични вълни“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за едно изключително интересно и важно явление, каквото представлява вълновото движение. Ще се научите да разграничавате механичната вълна и трептенето на отделна частица на средата, в която се разпространява вълната. Ще разберете къде може да се разпространяват механичните вълни и как да описвате техните характеристики и свойства. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се