new-logo

Тест: Североизточен район. Население. Стопанство. Първичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че броят на населението в Североизточен район надвишава 1 млн. д.?
2
Кой демографски показател на Североизточния район има стойности, които са по-ниски от средните за страната?
3
На кое място сред останалите райони за планиране в България е Североизточният район по дял на БВП?
4
Североизточният район има основна специализация в:
5
Кой подотрасъл на животновъдството е традиционен за районите на Шумен и Балчик?
6
Коя характеристика НЕ се отнася за демографската ситуация в Североизточния район?
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: 100, Преслав, големите, Плиска, малките, 50, Девня, Добрич
8
Кои технически култури са най-разпространени в Североизточния район?
9
В коя двойка "полезно изкопаемо - находище в СИР" е допусната грешка?
10
Кое от изброените НЕ е фактор за развитието на земеделието в североизточния район?
11
Кой от подотраслите на животновъдството в Североизточния район бележи ръст в развитието си заради относително бързата възвръщаемост на вложените средства?
12
Кое от изброените крайморски езера в Североизточния район е солено и от него се добива лечебна кал?
13
Попълни пропуските в тескта.
14
Свържи частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за демографската и икономическата ситуация в Североизточния район за планиране. Ще отговаряш на въпроси, с които ще разбереш дали помниш най-важното за стойностите на демографските показатели в района и за дейностите в първичния стопански сектор. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се