new-logo

Тест: Североизточен район – население и стопанство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че броят на населението в Североизточен район надвишава 1 млн.д.?
2
Най-голяма гъстота на населението в Североизточен районима в област:
3
Смъртността в Североизточен район е със стойност от 13,9‰. Сравнено със средната стойност на смъртността в България, тя е:
4
Североизточен район има основна специализация в:
5
Кой отрасъл на стопанството БЕШЕ специализиращ за Североизточен район?
6
Кой демографски показател на Североизточен район има стойности, които са по-високи от средните за страната?
7
В кой от градовете на СИР има завод за рециклилане на отпадъци и производство на стъкло?
8
Кой туристически обект НЕ е на територията на Североизточен район?
9
Общото между градовете Каспичан, Нови пазар и Шумен е специализацията им в производството на:
10
В коя двойка "град - производство" е допусната грешка?
11
Кои от посочените градове са важни лозарски и винарски центрове в Североизточен район?
12
Кой вид транспорт НЕ е развит в Североизточен район?
13
Попълнете пропуските в тескта.
14
Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Североизточен район - население и стопанство" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската и икономическата ситуация в СИР. Ще отговаряте на въпроси, с които ще разберете дали сте усвоили най-важното за стойностите на демографските показатели в региона, за специализиращите отрасли в него и центровете на производства. Ще установите дали сте усвоили важни факти за транспорта и туризма, като специализиращи отрасли. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се