Упражнение: Североизточен район – население и стопанство


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Североизточен район - население и стопанство" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската и икономическата ситуация в СИР. Ще отговаряте на въпроси, с които ще разберете дали сте усвоили най-важното за стойностите на демографските показатели в региона, за специализиращите отрасли в него и центровете на производства. Ще установите дали сте усвоили важни факти за транспорта и туризма, като специализиращи отрасли. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението, че броят на населението в Североизточен район надвишава 1 млн.д.?
5т. 2. Най-голяма гъстота на населението в Североизточен районима в област:
5т. 3. Смъртността в Североизточен район е със стойност от 13,9‰. Сравнено със средната стойност на смъртността в България, тя е:
5т. 4. Североизточен район има основна специализация в:
5т. 5. Кой отрасъл на стопанството БЕШЕ специализиращ за Североизточен район?
6т. 6. Кой демографски показател на Североизточен район има стойности, които са по-високи от средните за страната?
6т. 7. В кой от градовете на СИР има завод за рециклилане на отпадъци и производство на стъкло?
6т. 8. Кой туристически обект НЕ е на територията на Североизточен район?
6т. 9. Общото между градовете Каспичан, Нови пазар и Шумен е специализацията им в производството на:
6т. 10. В коя двойка "град - производство" е допусната грешка?
6т. 11. Кои от посочените градове са важни лозарски и винарски центрове в Североизточен район?
6т. 12. Кой вид транспорт НЕ е развит в Североизточен район?
11т. 13. Попълнете пропуските в тескта.
11т. 14. Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!